int(5521)

Ukrajina, nové příležitosti pro evropské dopravce

Ještě v tomto roce, bude podepsána druhá část asociační dohody mezi Ukrajinou a EU, podle níž bude zrušeno clo a omezení pohybu kapitálu. Je to je veliká příležitost pro mezinárodní dopravce, kteří budou moci počítat s velkým počtem nových zakázek.

V první fázi bude trh EU, podle rozhodnutí Evropské komise, jednostranně otevřený pro vývoz z Ukrajiny. Bude se jednat o přechodné období, které potrvá do rozšíření zóny volného obchodu (DCFTA), čímž se zcela změní obchodní vztahy mezi Evropskou unií a Ukrajinou. Tento dokument má být podepsán po nových prezidentských volbách, které jsou plánovány na 25. května toho roku.

Novela nařízení bude znamenat prospěch především pro dopravce sousedních zemí, kde bude přeprava zboží nejintenzivnější. Na druhé straně, mohou ukrajinští vývozci získat dokonce až 487 milionů ročně, což ukazuje jak velké změny lze očekávat.

    Chcete vědět víc?
    Náš konzultant vás bude kontaktovat.

    Podobné články: