Jak redukovat náklady v dopravní firmě?

Andrej Lichnovsky 21.09.2017

Trans.eu - Costs.png

Odhady dopravních firem ukazují, že náklady na palivo tvoří největší podíl v nákladech, jaké dopravní podnik každoročně vynakládá.  Redukce těchto nákladů, dokonce jen o několik procent, může významně ovlivnit finanční výsledky, kterých dopravní firma dosahuje.

Velký vliv na snížení nákladů vynakládaných dopravní firmou může mít redukce spotřeby paliva. Proveďme proto určité výpočty na základě příkladových údajů.

Průměrné dopravní vozidlo ujede ročně cca 120 tisíc kilometrů. Průměrná spotřeba paliva činí 30 litrů na každých ujetých 100 km. Při ceně paliva na úrovni okol 24-25 CZK za litr vychází roční náklady na palivo ve výši přes 850 000 korun!

Kdyby se dopravní firmě podařilo ušetřit třeba jen 10% spotřebovaného paliva, pak by roční úspora jen na jednom vozidle mohla činit průměrně více jak 85 000 CZK!

Co udělat pro to, aby bylo možné redukovat náklady v dopravní firmě, v tom mimo jiné v průběhu roku ušetřit 10% spotřebovaného paliva při stejném počtu ujetých kilometrů?

Způsoby redukce nákladů v dopravních firmách

  1. Měřit spotřebu paliva a redukovat nadměrnou spotřebu – pomocí zadávání do silniční karty takových údajů, jako jsou počáteční stav, konečný stav, všechna tankování, a také místa, přes která vozidlo projíždělo, jsme schopni vypočítat, jak vysoká byla spotřeba paliva, jaké byly náklady na jeho pořízení, a také můžeme při porovnání s průměrným množstvím spotřebovávaného paliva zobrazit eventuální nadměrnou spotřebu paliva.
  2. Jestliže firma bude identifikovat nadměrnou spotřebu paliva, pak může velmi rychle významně snížit náklady na palivo dokonce o více než deset procent!
  3. Optimalizovat styl jízdy – jestliže řidič nebude nadměrně zneužívat nepotřebného zrychlování či brždění, pak je možné spotřebu paliva omezit. Vyplatí se řidiče v tomto směru odpovídajícím způsobem vzdělávat, protože zisk podniku se promítá do vyšších odměn pro řidiče.
  4. Pravidelné provádění servisů vozidel – funkční vozidla spotřebovávají méně paliva, ale jsou také i zárukou bezporuchovosti, která zajišťuje stálost realizovaných zakázek.
  5. Nesprávně fungující brzdy, vypálené zážehové s více nebo dokonce špatně nastavená geometrie kol, to vše může zvyšovat spotřebu paliva o více než deset procent!
  6. Vyznačování optimální trasy – výpočet optimální trasy, nejkratší, nebo takové, na které se vyhneme placeným úsekům, může nejen snížit spotřebu paliva, ale také redukovat doplňkové náklady, jako jsou poplatky za průjezd určitým úsekem trasy.
  7. Kontrolovat hodiny práce řidičů – nedodržování limitu práce řidičů může mít za důsledek udělení značných finančních pokut. Vyplatí se ověřit si, zda telematika GPS, kterou používá Vaše firma, umožňuje řidiči sugerovat konec dovoleného času práce.
  8. Kontrolujte tlak v pneumatikách – téměř 25% spotřeby paliva při jízdě vozidla vyplývá z valivého odporu (nejdůležitější vliv na tuto hodnotu má valivý odpor pneumatiky). Dobrý technický stav pneumatiky (v tom její správný tlak) výrazně snižuje tento odpor, čímž také přispívá k redukci spotřebovávaného množství paliva.
  9. Podle výpočtů německého sdružení pro technický dohled GTU, příliš nízký tlak v pneumatikách o 0.2 bar zvyšuje spotřebu paliva o 1%. Při poklesu o 0.4 bar 2% paliva, a při 0.6 cca 4%. Jak je vidět, dokonce i malý pokles tlaku v pneumatikách výrazně zvyšuje množství spotřebovaného paliva, tudíž i náklady, které vynakládá dopravní firma.
  10. Řidiči musí pravidelně kontrolovat tlak v pneumatikách a v případě potřeby jej odpovídajícím způsobem zvyšovat.

Pro šikovného podnikatele není kontrola těchto ukazatelů v případě jednoho vozidla příliš komplikovanou výzvou, dokonce i v případě, že si výpočty provádí s pomocí kalkulačního listu. Jak ale kontrolovat nadměrnou spotřebu paliva pro mnoho vozidel automaticky a jak také snadno vyznačovat optimální trasy?

Program pro dopravu

Odpovědí na tyto problémy dopravních a speditérských firem je systém FireTMS.

FireTMS ma mnoho výhod, v tom i takové, které výrazně pomáhají redukovat náklady

Patří mezi ně:

– raport o nadměrné spotřebě paliva – FireTMS sám vykáže vozidla, u kterých je zaznamenána nadměrná spotřeba paliva. S využitím těchto informací můžete snadno redukovat náklady na palivo dokonce i o víc než deset procent.

– vyznačování optimálních tras – při zadání nákladu FireTMS automaticky doporučí nejkratší, nejrychlejší a bezplatnou trasu. Sami si zvolíte tu, kterou pak systém prostřednictvím SMS zašle řidiči.

– telematika GPS – FireTMS umožňuje sledovat všechna Vaše vozidla, tudiž Vaše firma může být pod úplnou kontrolou. Zajišťujeme integraci s několika desítkami systémů GPS.

– automatická připomenutí – termín lékařských prohlídek řidičů, platnost ADR, konec platnosti technické prohlídky vozidla a termín použitelnosti hasicího přístroje – to vše za Vás kontroluje FireTMS a v odpovídajícím okamžiku Vám o tom připomene prostřednictvím zprávy e-mail