int(5521)

Trans.eu Platform & Trans.INFO představuje bezplatný nástroj pro analýzu dat o poptávce, nabídce a nákladech

metrix-trans.info-trans.eu

Jaké přepravní sazby platit / nabízet v závislosti od aktuální situace? Zlepšuje se již poptávka po dopravě na mých trasách nebo bych měl přidělit své zdroje jinde? A pokud ano, kde? Tisíce TSL manažerů z celého světa si kladou tyto otázky. Přesné přizpůsobení opatření tržním podmínkám, které se dynamicky mění jako nikdy předtím, určí stav, ve kterém se společnosti objeví po krizi. Z tohoto důvodu vytvořili v Trans.INFO ve spolupráci s logistickou platformou Trans.eu nástroj Metrix, který poskytuje údaje v reálném čase na zodpovězení výše uvedených otázek. Kromě toho do konce června je přístup k němu zcela volný.

Většina společností si již uvědomuje potřebu shromažďovat, analyzovat a používat data při svých obchodních rozhodnutích. Jejich vlastní údaje však nestačí – je to jako pozorovat pouze sebe. Je nezbytné mít přístup k informacím, které nám umožňují porovnávat se s tržním prostředím. Toto jsou údaje, které poskytuje Metrix.

  • no expert photo
  • Grzegorz Lichocik, PhD
  • prezident společnosti Dachser v Polsku
  • Informace jsou klíčovým zdrojem v logistice, protože přístup k nim umožňuje efektivní plánování, a tedy i správné rozhodování nejúčinnějším způsobem, s přihlédnutím k očekávání aktérů v celém dodavatelském řetězci. Systémy sběru a analýzy údajů v současnosti stále více podporují společnosti, které jim umožňují získat konkurenční výhodu

Trans.info Metrix je online analytický nástroj, který představuje klíčové ukazatele pro odvětví dopravy a logistiky. Údaje jsou založeny na analýze okamžitých nabídek z logistické platformy Trans.eu. Jejich měsíční počet přesahuje 400 000 a byly shromážděny a anonymizované, aby poskytovaly nejlepší a nejaktuálnější obraz o stavu evropského dopravního trhu.

metrix-transport-graph

Metrix představuje 3 nejdůležitější ukazatele pro dané odvětví. V první řadě zde najdete tabulku přepravních sazeb (v EUR), jakož i grafy nabídky a poptávky po dopravě. Každá z nich obsahuje údaje od začátku roku 2020 (takže současný stav lze posoudit jako stav před epidemií). Protože víme, jak rychle se situace na trhu nyní mění, na rozdíl od jiných nástrojů se Metrix aktualizuje každý den. Uživatel může zúžit časový rámec, zvolit dopravní trasy mezi většinou evropských zemí a filtrovat údaje podle druhu nákladu (FTL / LTL).

Další zajímavou vlastností je mapa dynamiky poptávky a nabídky. Umožňuje posoudit na první pohled mezi zeměmi, kde se situace na trhu zlepšuje, a kde je dynamika poptávky nebo nabídky negativní. Údaje za posledních 7 dní se porovnají s předchozími 7 dny a pak se vizualizují pomocí barevné stupnice na mapě Evropy.

Na podporu odvětví dopravy a logistiky v této nejisté době se společnost Trans.INFO spolu s Trans.eu rozhodli, že do konce června 2020 bude přístup do Metrix bezplatný. Vše, co musíte udělat, je zaregistrovat se na webové stránce. Nevyžaduje se žádné číslo platební karty a registrace nezahrnuje žádné závazky. Po uplynutí tohoto období si budou moci uživatelé zakoupit předplatné pro přístup ke službě.

metrix-landing-page-trans.info

[zdroj: trans.info]

    Chcete vědět víc?
    Náš konzultant vás bude kontaktovat.

    Podobné články: