int(5521)

Vyšší sazby, nižší náklady na dopravu?

Vyšší sazby, nižší náklady na dopravu?

Trans for Shippers propojuje zasílatele s dopravci, kteří jsou poblíž, a umožňuje pružně plánovat dopravu. Algoritmy jsou již nyní podporou během organizování dopravního procesu a při účinné optimalizaci finančních nákladů.

Ideální přizpůsobení díky algoritmům

Trans for Shippers poskytuje hotové nástroje v souladu s ideou logistiky 4.0. Novým rozměrem řízení a správy dopravy jsou řešení pro analýzu aktuálních sazeb a přizpůsobení dopravce k nákladu. Logistik díky těmto nástrojům získává údaje, které jsou nezbytné pro plánování aktivit v průběhu celého roku, se zohledněním problémů celého odvětví.

Algoritmy napovídají uživateli konkrétní kroky:

  • Aktuální ceny přepravních zakázek – rozsah cen přepravních zakázek podobného typu, díky čemuž logistik získává základ pro správné cenové vyhodnocení dopravy.
  • Přepravci pro konkrétní náklad – SmartMatch navrhuje zasílateli ke spolupráci partnery, kteří splňují důležitá kritéria, jako jsou: certifikáty, flotila a lokalizace.

Vyhledávání auta, které je poblíž

Řešení na Platformě Trans.eu zavádějí nové pojmové chápání úspor v dopravě. Rostoucí náklady na dopravu znamenají nutnost vyhledávat cesty pro optimální rozložení výdajů. Možnost výběru přepravních firem s auty, která jsou aktuálně poblíž nakládky, je jedním z nejdůležitějších kroků k cíli. Bez doplňkových poplatků za dlouhé vzdálenosti dojetí je možné navrhovat výhodné sazby lokálním partnerům. V takovém případě také klesá riziko zpoždění termínu nakládky – řidič má k ujetí kratší vzdálenost k místu nakládky.

Automatizace a pružnost při plánování dopravy

TfS zavádí také možnost automatického přiřazování dopravců k přepravní zakázce. Díky principům zveřejňování zakázek systém samostatně vyhledává partnera pro spolupráci na základě nejdůležitějších požadovaných ukazatelů. Nástroj postupuje k dalším, dříve naprogramovaným krokům vyhledávání dopravce až do konečného úspěchu. Databáze na Platformě Trans.eu se může stát důležitým nástrojem pro práci zasílatele. Tato databáze umožňuje najít volná vozidla v pilném režimu. Důležité: Odpovídající konfigurace principů zveřejňování zakázek umožňuje definovat konkrétní sazbu nebo vyjednávat o ceně. Uživatel může využít opci „koupit teď“. Díky této opci získá přepravní zakázku dopravce, který bude jako první akceptovat nabídku.

Digitální logistická platforma umožňuje přístup k údajům, které zavedou logistiky do nového rozměru organizování dopravního procesu. Trans for Shippers zavádí nástroje, které jsou nezbytností pro zvýšení efektivity činností v období rostoucích cen za dopravu.

    Chcete vědět víc?
    Náš konzultant vás bude kontaktovat.

    Podobné články: