int(5521)

Monitoring, úplná kontrola zakázky

Monitoring, úplná kontrola zakázky

Bezpečný řetězec dodávek vyžaduje rychlý pohyb informací. Trans for Shippers je optimalizací komunikace, jedná se o jeden nástroj, který je integrován s mnoha telematikami a notifikacemi oznamujícími změny plánů.

Kompletní informace o dopravě

Je čas na monitoring, který je přizpůsobený potřebám výrobce: dodává pouze nezbytné údaje, usnadňuje kontrolu průběhu dopravy. Důležité jsou především informace o nákladu, především pak, jestliže je po cestě více subdodavatelů. Veškeré údálosti během trasy, např. nakládka, vykládka, stání, změna trasy, budou zaznamenány na mapě.

Automatická analýza všech událostí a oznámení o změnách

Monitoring v Trans for Shippers shromažďuje všechny údaje o trase. Celá analýza probíhá automaticky, s šetřením času pracovníků. Nástroj zasílá informace o klíčových událostech. Jestliže se mění plán dopravy, systém alarmuje o opoždění, nové trase nebo o problémech s dodávkou.

Pouze jeden nástroj – integrace se všemi telematikami

Změna na Platformě Trans. eu přináší především zjednodušení komunikace. Dopravci zpřístupňují signál ze svého monitoringu a Trans for Shippers jej unifikovaným způsobem předává výrobci. Konec s přístupy na mnoho účtů.

Monitoring v Trans for Shippers to je:

 • nastavení přepravních tras a informování o jejich změnách
 • podpora oznamování a ověřování řidiče a vozidla, kteří jsou určeni pro odběr zboží
 • statusování přepravy
 • informace o stání, haváriích a opoždění v reálném čase
 • historie všech událostí
 • zprávy – čas opoždění, havárie, změny tras, přítulnost, čili další ověřování efektivity a vlivu subdodavatelů na celý řetězec dodávek prostřednictvím ověřených informací.

  Chcete vědět víc?
  Náš konzultant vás bude kontaktovat.

  Podobné články: