int(5521)

Dock Scheduler – správa časových intervalů

dock-scheduler-trans.eu

Nakládání nebo vykládání je mnohými v průmyslu určitě spojené s chaosem, čekáním a stresem z toho, zda náklad dorazí v pravý čas. Existují však řešení, jak se těmto nepříjemným situacím vyhnout. Správná zpráva harmonogramu skladu zkracuje čas čekání na nakládku až o 70% a navíc pomáhá zvyšovat jeho efektivitu. Damian Swoboda, senior manažer pro rozvoj podnikání v Trans.eu, vysvětluje, jak toho dosáhnout.

Na trhu existuje mnoho řešení nabízejících zprávu časových úseků v logistice. Tyto systémy umožňují digitální kontrolu harmonogramu dodávek, a tím zvyšují úroveň spolupráce ve vztazích výrobce – dopravce, dodavatel – objednatel a další. Nekonzistentní časové plány a dlouhé čekací doby na nakládku / vykládku mohou dezorganizovat práci dodavatele, t. j. speditéra nebo dopravce. Pro výrobce to může znamenat vyšší náklady, které mohou vyplynout mimo jiné ze smluvních pokut. Řešení tohoto problému bude proto prospěšné pro obě strany dodavatelského řetězce. Platformy dostupné na trhu mohou tento proces vylepšit, vyžaduje to však vědomé rozhodnutí manažerů dodavatelského řetězce, implementaci řešení a změnu dosud vyvinutých návyků.

Proč je toto řešení, přestože si ho speditéři a dopravci váží, stále takové nepopulární mezi odesílateli? Všichni víme, že čas jsou peníze – zejména v dodavatelském řetězci a ve skladech, kde má každá minuta cenu zlata. Ti výrobci, kteří již mají implementované řešení pro správu časových slotů, vidí mnoho výhod.

Na základě provedeného výzkumu můžeme zdůraznit některé z nejvýznamnějších problémů spojených s nedostatkem nástroje pro správu harmonogramu digitálního doručování mezi odesílateli:

 • Řady při nakládce a vykládce;
 • Nedostatek aktuálních a historických dat ukazujících přesný čas příjezdu dopravců a dodavatelů;
 • Nedostatek konzistentního harmonogramu, který si mohou subdodavatelé a dodavatelé podívat, kde mohou provádět své vlastní rezervace na základě dostupných časových intervalů;
 • Chybějící nástroj pro efektivní a rychlou komunikaci mezi zaměstnanci a sklady – stavy rezervace vozidel;

Zaprvé: objednávka

Nejlépe to ilustruje příklad jednoho z našich obchodních partnerů s přibližně 60 náklady denně. Před implementací nástroje pro správu časových intervalů byl příchod dopravců na nakládku velmi nepravidelný. Například o 8:00 nepřijde žádný z dopravců. Pak o 12:00 zde byla řada, která se začínala při vrátnici a končila na začátku asi 1 km vzdálené křižovatky. Jak můžeme hádat, nikdo nebyl spokojen s tímto postupem – v skladu zavládl chaos a subdodavatelé se stěžovali na nadměrné doby nakládky.

Nyní, když je řešení implementováno, může klient sledovat množství vylepšení:

 • rezervace se uskutečňují prostřednictvím systému, kde se procento dodávek uskutečňovaných mimo Platformy pohybuje okolo 8% (mimořádné / neočekávané situace);
 • plánovač je k dispozici speditérům a dopravcům, kteří mohou snadno provést rezervaci zadáním údajů o vozidle a řidiči, který provádí přepravu;
 • uživatelé také získají kontrolu nad vozidlem a flexibilitu v případě potřeby změnit dobu provozu;
 • logista se nesoustředí na sledování toho, kdy tam nákladní vozidlo bude, protože je na dopravcích, aby si vybrali nejvýhodnější čas;
 • poskytuje výrobci úplnou transparentnost při zachování kontroly nad operacemi nakládky a vykládky.
Šikovná zpráva harmonogramu skladu zkracuje čekací doby na naložení až o 70%.

Zadruhé: vyšší účinnost

Výhodou pro objednatele je nepochybně zvýšení produktivity skladu prostřednictvím vhodného plánování nakládky a vykládky. Systém nám umožňuje vypočítat množství zboží, které má být propuštěn a přijat v daný den, nebo dokonce několik dní předem.

Díky tomuto vylepšení lze také efektivněji spravovat své zaměstnance. V procesu rezervace jsou zohledněny všechny tři nejdůležitější úkoly – hlídač, skladník a logista. Každý člen procesu se zaměřuje na své vlastní úkoly, zatímco záznamy o provedených činnostech zůstávají v systému. Zaměstnanci nemusí bojovat proti chaosu, protože si mohou svou práci vhodně uspořádat během celého dne, nejen během „dopravních špiček“.

Správná organizace práce zaměstnanců v kombinaci s vhodným plánováním skladových činností zvyšuje efektivitu v oblasti řízení harmonogramu dodávek.

Za třetí: komunikace

Tento nástroj také usnadňuje komunikaci mezi zaměstnanci prostřednictvím stavů dostupných v systému. Umožňují nám přesně vidět, co se stane s vozidlem od okamžiku, kdy přijde, dokud neopustí areál. Díky zjednodušené funkci Yard Management se všechny stavy aktualizují v reálném čase, čímž se proces stává transparentním a umožňuje nám ho monitorovat na jednom místě. Operace se archivují, abychom se v případě sporu mohli kdykoliv vrátit a znovu je ověřit.

Správná implementace nástroje a zapojení lidí zodpovědných za dodavatelský řetězec umožňuje dosáhnout výše uvedené výhody v skutečně krátkém čase.

 • logo-dock-scheduler-trans.eu
 • Dock Scheduler
 • Inovativní systém správy časových intervalů, který nabízí společnost Trans.eu Group SA. Pokud hledáte vhodný nástroj nebo máte nějaké dotazy, kontaktujte autora tohoto článku – Damiana Swobody: dswoboda@dockscheduler.eu, nebo na info.cz@trans.eu

  Chcete vědět víc?
  Náš konzultant vás bude kontaktovat.

  Podobné články: