int(5521)

Automatický výběr dopravce. Jak fungují principy zveřejňování v TfS?

"Automatický výběr dopravce. Jak fungují principy zveřejňování v TfS?"

TfS mění způsob získávání dopravců pro přepravní zakázky. Principy zveřejňování přepravních zakázek definují, kterým dopravcům a v jakém pořadí bude systém zasílat návrhy. Jedná se o zcela novou kvalitu spolupráce s dopravci a speditéry.

Úspora času díky automatizaci manuálních činností

Nastavené principy v TfS vyhledávají dopravce nebo speditéry samy místo uživatele. Systém zasílá návrhy firmám na základě určených kritérií a obsluhuje vyjednávání o ceně. Po výběru nabídky systém informuje všechny zúčastněné strany o ukončení zveřejnění zakázky. Osoba zadávající přepravní zakázku v TfS kontroluje pouze výsledek vyhledávání a akceptuje vybranou nabídku. Vše v jednom okně – bez mailů a telefonů.

Automatické přiřazování dopravců k přepravní zakázce

Principy zveřejňování znamenají automatické zasílání nabídky přepravní zakázky dopravcům s odpovídajícím vozidlem a fungujícím na dané trase.

Stačí vybrat, kteří dopravci a v jakém pořadí obdrží nabídku přepravní zakázky:

 • firmy, spolupracující na stálých trasách a na základě sjednaných podmínek
 • prověření partneři, kterým jsou v případě potřeby zadávány náklady
 • vybraní dopravci z platformy, které navrhl algoritmus
 • všichni dopravci v databázi Trans.

Jednoduchá konfigurace rozšířených principů

Principy v TfS je snadné přizpůsobit svým požadavkům. Sazbu je možné definovat předem a je možné umožnit vyjednávání nebo žádat dopravce o návrh ceny. Uživatel rozhoduje, zda zvolí nejnižší navrženou cenu, nebo jinou firmu, která splňuje kritéria, která jsou pro něj důležitá. A jestliže hledá auto a nejsou zpětné nabídky v určeném čase – navíc lze zveřejnit nabídku nákladu v databázi Platformy Trans.eu.

Trans for Shippers umožňuje:

 • vytvářet mnoho principů zveřejňování nabídek pro každý druh přepravních zakázek,
 • personalizovat kritéria výběru firem,
 • na stálo nebo na určitou dobu vyloučit skupiny dopravců nebo jednotlivé firmy z procesu oslovování s nabídkami,
 • libovolně měnit, vypínat a přidávat jednotlivé principy.

Vše prostřednictvím jednoduchého a přátelského interface.

Bezobslužné zadávání přepravních zakázek na stálých trasách

Přiřazování přepravních zásilek sjednaným dopravcům je ještě jednodušší. Stačí nakonfigurovat stálé trasy a na nich definovat principy pro zasílání návrhů nabídek.

Trans for Shippers je řešení problémů s organizováním dopravy. Automatizuje proces vyhledávání dopravce. V krizových situacích platforma poskytuje přístup k mezinárodnímu společenství dopravců. Zvyšuje šanci na získání dopravce pro přepravní zakázku – nezávisle na tržních podmínkách.

  Chcete vědět víc?
  Náš konzultant vás bude kontaktovat.

  Podobné články: