int(5521)

Automatické vyhledávání vozidel ve špičkách – jak to funguje?

Automatické vyhledávání vozidel ve špičkách - jak to funguje?

TfS zajišťuje logistikovi reálnou pomoc v okamžicích, když je nedostatek aut, především pak v sezónních špičkách. Inteligentní algoritmus hledá až do konečného úspěchu dopravce s vozidlem s odpovídajícími parametry, které je dostupné v požadovaném termínu. Jedná se o jediný nástroj na trhu, který automatizuje klíčová rozhodnutí a poskytuje přístup do společenství 25 tisíc prověřených dopravních firem v rámci Platformy Trans.eu.

Automatizace díky big data

TfS shromažďuje na jednom místě informace, které do této chvíle byly roztroušeny v různých systémech (tzv. ostrovy dat). Nová platforma je integruje, což umožňuje jejich efektivní následné využití. Místo mnoha systémů – jeden inteligentní nástroj, který využívá big data v procesu přijímání zautomatizovaných rozhodnutí.

Algoritmus SmartMatch pomáhá najít volná auta

TfS umožňuje pracovat na skupinách dopravců i na stálých trasách. Automatizuje také vyhledávání dopravce díky zadaným principům zveřejňování přepravních zakázek. Ale to není všechno. Zajišťuje rovněž podporu v situacích, když žádný ze subdodavatelů nemá volná vozidla, například v sezónních špičkách.

Algoritmus SmartMatch analyzuje údaje a aktivity dopravních firem na Platformě Trans.eu. Vyhledává dopravce, který je optimálně přizpůsoben parametrům přepravní zakázky. Bez hledání, rozesílání mailových poptávek a telefonování. Jedná se o moudré využití shromážděných informací a o šanci na rozšíření skupiny prověřených subdodavatelů.

Přizpůsobení potřebám zasílatele

SmartMatch vyhledává firmy, které nejlépe odpovídají potřebám zasílatele. Zohledňuje taková kritéria, jako jsou: směry operací, typ, stav a stáří flotily firmy, hodnocení klientů, vlastněné certifikáty (např. ISO 28000), kvalita pojistky pojištění dopravce v silničním provozu. Kritéria výběru přepravců je možné personalizovat. Systém na jejich základě tvoří seznam spedičních a dopravních firem, kterým zasílá nabídku přepravní zakázky od zasílatele. Proces vyjednávání cen a dojednávání podmínek je automatizován. Logistik musí pouze potvrdit nabídku, kterou si zvolí, a zakázka je hotová.

    Chcete vědět víc?
    Náš konzultant vás bude kontaktovat.

    Podobné články: