int(5521)

Pouze efektivní činnost ve spedici

Zkrácení cesty k dopravci je dnes úlohou logistiky 4.0. Díky algoritmům v Trans for Forwarders speditér pracuje rychleji, optimalizuje svůj čas práce a náklady na dopravu.

Algoritmus vhodně přizpůsobí dopravce k nákladu

Trans for Forwarders rozšiřuje dosavadní možnosti nástrojů pro organizaci dopravy a zavádí důležitou změnu. Systém přebírá část povinností speditéra a inteligentně řeší problém vhodného přiřazení dopravce k nákladu. SmartMatch vznikl k tomu, aby automaticky navrhoval partnery ke spolupráci. Algoritmus zasílá nabídku nákladu pouze dopravcům, kteří splňují definovaná kritéria: certifikace, flotila a lokalizace.

Rentabilní přepravní zakázka, čili výběr vozidla, které je poblíž

Nová řešení pomáhají reálným úsporám. Díky možnosti výběru dopravců, kteří mají auta poblíž místa nakládky, se speditér vyhne doplňkovým nákladům a zpoždění před nakládkou. Může, bez doplňkových poplatků za dlouhou vzdálenost dojetí, navrhovat lokálním partnerům výhodné cenové sazby.

Automatizace je reálnou úsporou

Další funkce umožňují přehledně kategorizovat obdržené nabídky, automaticky nabízet náklady stálým skupinám dopravců a automatizovat další etapy vyhledávání dopravců. Použití principů automatického zveřejňování je realizací pravidla fire-and-forget přeneseného do světa logistiky. Systém sám přechází k dalším, dříve naprogramovaným krokům ve vyhledávání dopravce, až dosáhne úspěchu. Speditér se může během té doby ve 100% věnovat realizaci jiných úkolů.

Řešení 4.0 určená pro speditéry

  • Trans for Forwarders umožňuje rozesílat automaticky nabídky nákladů stálým dopravcům.
  • SmartMatch poskytuje přístup k novým dopravcům, kteří jsou vhodně přizpůsobeni pro uvedenou trasu.
  • Algoritmus najde dopravce, kteří jsou dostupní poblíž místa nakládky, jestliže jsou stálí dopravci nedostupní.
  • Principy zveřejňování v Trans for Forwarders automatizují každodenní práci speditéra.

Veškeré činnosti prováděné na logistické platformě Trans.eu směřují k usnadnění každodenní práce v dopravním odvětví. Nahrazení pomocí nástrojů pracných činností, které do této doby vyžadovaly ruční obsluhu, je již možné díky platformě Trans.eu.

    Chcete vědět víc?
    Náš konzultant vás bude kontaktovat.

    Podobné články: