int(5521)

Nedostatek aut během sezóny? Čas na řešení problému

Logistika 4.0 je novým rozměrem řízení a správy dopravy a využitím kapacity trhu na 100%. Díky technologii se stalo možným propojování dvou světů: smluvního a spotového.

Na cestě k optimalizaci výdajů

Revoluce v logistice je nejen nástrojem, který usnadňuje realizaci povinností prostřednictvím jejich automatizace. Řešení 4.0 jsou odpovědí na ekonomické výzvy diktované nabídkou a poptávkou. Trh dopravce je již skutečností. Méně aut, nutnost zvýšení platů řidičů – pro dopravu to zkrátka znamená nárůst cen. Úspornost na konci nahrazuje optimalizace nákladů.

 1. Big data otevírají čtvrtou revoluci
  Podpora rychlého rozhodování díky analýze odpovídajících dat
 2. Internet je v dopravě přítomen již několik let
  Telematika je stále zlepšována na základě znalostí a nových možností.
 3. Automatizace ve fázi rozvoje
  Výrobci, operátoři v logistice nahradili již mnoho ručních činností nástroji, menší firmy na tuto cestu teprve vstupují.
 4. Digitalizace je vkomponována v identitu firmy
  Její zavedení nejsou jen nástroje, ale také nový přístup k podnikání. Je čas na nahrazení mnoha nástrojů jen jedním.
 5. Algoritmizace je důležitý cíl!
  Umožňuje automaticky vhodně přiřazovat náklady a vozidla podle konkrétních kritérií.
 6. Platformizace, čili klíč k úspěchu 4.0
  Propojení celého dopravního společenství do jednoho dobře fungujícího systému.

Proto je tak důležitá změna přístupu k řízení dopravy a k pochopení teze:
Technologie umožňuje plné využití existujících zásob a kapacit. Z výzkumu vyplývá, že 62% flotily v mezinárodním provozu řídí polští řidiči. Ukazuje se, že dokonce i v malých dopravních firmách v sezónních špičkách se dokonce až 15% vozidel vrací prázdných. Vytváření relací právě s těmito firmami přináší tržní převahu. Platforma Trans.eu se vyznačuje jednou z největších databází dopravních firem.

Zlatým středem je spojení stabilizace a pružnosti

Systém TMS třídy 4.0, čili Platforma Trans.eu v novém vydání je spojením mezi smluvním a spotovým trhem. Výhody plynoucí ze stálé spolupráce s dopravci se pojí s možností rychlého vyhledávání partnera dokonce i v sezónních špičkách. Možnost automatického přiřazení dopravce na základě algoritmů umožňuje zvolit odpovídající dopravní firmu, např. nejbližší k místu nakládky, s odpovídajícími certifikáty, jistou pojistkou a nejnovější flotilou.

TMS třídy 4.0 otevírá novou etapu

Bezpečný řetězec dodávek znamená monitoring v reálném čase, statusování dopravců a průběžný tok informací mezi všemi články. Tyto prvky obsahuje moderní logistika.

Platforma Trans.eu v novém vydání to je:

 • TMS třídy 4.0 sloužící k výměně dat mezi zasílateli, speditéry a dopravci
 • Integrace se stávajícími systémy TMS
 • Optimální využití zásob a kapacity v dopravě
 • Propojení smluvního a spotového trhu
 • Komunikace 4.0 – bez e-mailů, SMS a archů Excel
 • Algoritmus propojující náklady a dopravce

  Chcete vědět víc?
  Náš konzultant vás bude kontaktovat.

  Podobné články: