int(5521)

Monitoring přizpůsobený potřebám spedice

Přístup k plné informaci o nákladu, vyznačování tras, historie všech událostí – Trans for Forwarders zavádí monitorování nákladu. Nový nástroj je integrován s 98 telematickými systémy.

Kontrola dopravy

Monitoring nákladu znamená přístup pouze k nezbytným datům, díky tomu usnadňuje kontrolu dopravy. Počítají se především informace o nákladu, především pak v situaci, když se po cestě vyskytne více subdodavatelů. Všechny události během trasy, např. nakládka, vykládka, stání, změna trasy, budou zaznamenány na mapě.

Automatická analýza všech událostí a zpráva o změnách

Monitoring Trans for Forwarders shromažďuje veškeré informace o průběhu trasy. Celá analýza probíhá automaticky, s úsporou času pracovníků. Nástroj zasílá informace o klíčových událostech. Když se mění plán dopravy, systém upozorňuje na zpoždění, nové trasy nebo o problémech s dodáním.

Integrace se všemi telematikami

Jeden z důležitých kroků vede ke zjednodušení komunikace díky jedinému monitorujícímu nástroji. Konec s mnoha účty a se zapisováním do těchto účtů přístupových údajů. Stačí, aby dopravci připnuli signál ze své telematiky k řešení Platformy Trans.eu a ten bude následně předáván unifikovaným způsobem speditérovi a zasílateli

Monitoring v Trans for Forwarders to je:

 • vyznačování tras dopravy a informování o jejich změnách
 • podpora avizování a ověřování řidiče a vozidla, které se dostaví k odběru zboží
 • statusování přepravy
 • informace o stání, haváriích a zpoždění poskytované v reálném čase
 • historie všech událostí
 • zprávy – čas zpoždění, havárie, změny tras, přítulnost, čili další ověřování subdodavatelů prostřednictvím ověřených informací o jejich efektivitě a vlivu na celý řetězec dodávek.

  Chcete vědět víc?
  Náš konzultant vás bude kontaktovat.

  Podobné články: