int(5521)

Proč se starat o dobré vztahy se speditérem?

spediter-trans.eu-cz

Silniční doprava v Česku je založena zejména na malých a středních firmách. Podle zprávy, kterou připravili SpotData a TLP: „mezi licencovanými společnostmi je více než 63 % těch, kteří nemají více než čtyři vozidla a téměř 25 % jsou společnosti s pouze jedním vozidlem“. Objednavatelé nechtějí spolupracovat s velkým počtem malých společností, a proto je spolupráce dopravců se speditéry pro trh klíčová.

Zdroje nedorozumění

Vztahy obou stran se někdy liší. Existuje velká skupina podnikatelů, kteří se těší vzájemné důvěře, jejímž výsledkem jsou pravidelné objednávky. Bohužel existuje i mnoho stížností a obvinění.

 • no expert photo
 • Jacek Karcz, Ph.D.
 • odborník na silniční a kurýrní dopravu, poradce v Gruber Logistics
 • Dopravci mají pocit, že speditéři si účtují nepřiměřené marže – a je to často pravda, protože to je účelem jejich podnikání. Někdy dostávají přepravní společnosti i smluvní pokuty, které převyšují očekávání odesílatele. Jde o modus operandi takzvaných pseudo-speditérů. kteří tímto způsobem hledají možnosti dodatečného příjmu.Na druhé straně jsou výčitky související s pomalým oběhem dokumentů (skeny, fotografie, předávání či potvrzování objednávek). Velkou výzvou pro dopravce je i zavádění nových technologií. Kromě toho existují případy pozdního naložení a vyložení bez předchozího informování nebo zrušení na poslední chvíli.

Spolupráce není jednoduchá, ale potřebná

Navzdory mnoha neshodám mezi dopravci a speditéry si obě strany uvědomují, že jedna bez druhé nemohou fungovat. Péče o vzájemné vztahy by proto měla být pragmatickou snahou založenou na obchodní kalkulaci. Četné turbulence posledních let a jejich důsledky jasně ukazují, že krizi může přežít jen společný postup založený na porozumění. Jak říká Dr. Jacek Karcz:

 • no expert photo
 • Jacek Karcz, Ph.D.
 • odborník na silniční a kurýrní dopravu, poradce v Gruber Logistics
 • Neměli bychom očekávat změnu modelu spolupráce v našem odvětví. Objednatelé jasně uvádějí, že nechtějí spolupracovat s velkým počtem malých dopravců – maximálně tří v jedné lince. dopravce s 10 vozidly. Úlohu proto přebírají spediční společnosti, případně dopravce, který se stává speditérem subdodavatelem nákladu jiným dopravcem. Kromě toho speditel přebírá riziko a odpovědnost vůči odesílateli. Dopravce již tuto odpovědnost nemá.

Nelze přesně předpovědět, jakým výzvám bude dopravní trh čelit v následujících letech. Již nyní však existují určité obavy z důsledků klimatického balíčku EU, jakož iz rostoucí konkurenceschopnosti dopravců z jiných zemí (například z Turecka). Jen dobrá spolupráce všech subjektů působících na českém dopravním trhu nám pomůže udržet si silnou pozici v Evropě.

Privátní burza – nejlepší co-workingový prostor

Spolupráce s důvěryhodnými dodavateli je klíčová pro úspěch na mnoha úrovních. Je základem fungování jednotlivých společností a celého odvětví. Není náhoda, že speditér, který přepravuje náklady, v první řadě kontaktuje malou skupinu ověřených dopravců.

Ve způsobu, jakým obě strany komunikují, je velký prostor pro zlepšení. Dosud se to dělo spíše chaoticky, e-maily nebo telefonáty. To se nyní může uskutečnit na privátní burze od Trans.eu.
Privátní burza je uzavřené prostředí, vyvinuté pro konkrétního speditéra nebo odesílatele, kde si zve důvěryhodné dopravce, se kterými úzce spolupracuje, má nebo měl obchodní vztahy. To mu umožňuje vytvořit si vlastní privátní „burzu v rámci burzy“, kde může posílat nabídky jen této uzavřené skupině dodavatelů, stejně jako dříve prostřednictvím e-mailu, messengeru nebo telefonu. Technicky je princip privátní burzy podobný veřejné. Pokud nabídka z privátní burzy nenajde dopravce, může (ale nemusí) později přejít na veřejnou burzu.

Za zmínku také stojí, že prostřednictvím veřejné burzy je jednodušší vybudovat si portfolio a získat si důvěru odesílatelů, což může vyústit až v pozvání na jejich privátní burzy.

 • no expert photo
 • Jacek Karcz, Ph.D.
 • odborník na silniční a kurýrní dopravu, poradce v Gruber Logistics
 • Pokud máme nástroje, které usnadňují spolupráci, jako jsou řešení, která nabízí Trans.eu, může to být jen dobré znamení pro rozvoj sektoru. Digitální nástroje nám pomohou zorganizovat spolupráci, která byla dosud chaotická.

Zeptejte se svého důvěryhodného speditéra, ať už má privátní burzu Trans.eu a požádejte ho, aby vás tam přidal. Informace o privátní burze naleznete ZDE.

  Chcete vědět víc?
  Náš konzultant vás bude kontaktovat.

  Podobné články: