int(5521)

Letní zákazy provozu pro těžkou dopravu v Evropě v roce 2023

Dopravní zácpy, znečištění ovzduší a obavy o bezpečnost silničního provozu jsou důvody, proč mnoho evropských zemí zavedlo prázdninová omezení pro nákladní dopravu. Zákazy dopravy platí v závislosti na zemi v určitou dobu během víkendů.

Letní zákazy jízdy nákladních automobilů

Během prázdnin se provoz na silnicích zvyšuje, což často vede k dopravním zácpám. To může mít negativní dopad na životní prostředí a způsobit zpoždění cestujících. Nákladní automobily mohou vzhledem ke své velikosti a hmotnosti přispívat ke zvýšené hladině hluku a také zvyšovat riziko nehod.

Zavedení letních zákazů pro nákladní automobily je především v kompetenci jednotlivých členských států EU. Tyto zákazy však musí být v souladu s právem EU. Například zákazy jízdy v Německu upravuje § 30 německého zákona o silničním provozu (Straßenverkehrsgesetz) a nařízení o omezení jízdy (Fahrverbotverordnung). V Polsku je právním nástrojem upravujícím zákaz řízení zákon ze dne 20. června 1997 – zákon o silničním provozu – který jasně definuje pravidla a podmínky provozu platné pro všechny veřejné komunikace.

POLSKO

V Polsku platí omezení v pátek od 18.00 do 22.00 hodin, v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin a v neděli od 8.00 do 22.00 hodin, přičemž je zakázán vjezd vozidel s celkovou hmotností vyšší než 12 tun. Za porušení zákazu hrozí dopravci správní pokuta ve výši 2 000 PLN a řidiči 500 PLN. Polská nákladní vozidla v mezinárodní dopravě vracející se do země jsou ze zákazu jako obvykle vyňata. Naopak na cesty z Polska, vnitrostátní trasy a tranzitní jízdy se omezení vztahují.

NEMECKO

V Německu se zákaz jízdy vztahuje na nákladní vozidla s celkovou hmotností vyšší než 7,5 tuny a na nákladní vozidla s přívěsem. Omezení, která platí mezi 7. a 20. hodinou, jsou mnohem složitější, protože se vztahují pouze na vybrané úseky silnic. Úplný seznam úseků naleznete na tomto odkazu: http://www.trafficban.com/country.germany.moreinfo.135.pl.html.

Pokud jde o pokutu, v případě přepravy s nákladem činí 1,25 EUR za každý kilometr trasy od místa nakládky do místa vykládky. Bez nákladu činí pokuta přibližně 300 EUR.

ČESKÁ REPUBLIKA

V České republice platí omezení pro vozidla nad 7,5 tuny v pátek od 17.00 do 21.00 hodin, v sobotu od 7.00 do 13.00 hodin a v neděli od 13.00 do 22.00 hodin.

SLOVENSKO

Na Slovensku byl zaveden zákaz jízdy v sobotu od 7.00 do 19.00 a v neděli od 24.00 do 22.00 pro nákladní vozidla s celkovou hmotností vyšší než 7,5 tuny.

MAĎARSKO

V Maďarsku vstoupil v platnost zákaz jízdy nákladních vozidel v sobotu od 15.00 do 22.00 hodin, v neděli a večer před každým státním svátkem a v den jeho konání. Pokud státní svátek připadne na sobotu, platí omezení jízdy nepřetržitě od prvního do posledního dne, od 8.00 do 22.00 hodin.

RAKOUSKO

V Rakousku se zákaz vztahuje na vozidla s celkovou hmotností vyšší než 7,5 tuny na určitých trasách.

Na dálnici A12 u Inntalu a na dálnici A13 přes Brennerský průsmyk v sobotu mezi 7:00 a 15:00, pokud je cílová destinace v Itálii nebo v zemi, která vyžaduje tranzit přes Itálii, a pokud je cílová destinace v Německu nebo v zemi, která vyžaduje tranzit přes Německo.

Kromě toho platí zákaz v sobotu od 8.00 do 15.00 hodin na šesti trasách:

⛔ Loferer Straße B 178 mezi Loferem a Wörglem

⛔ Ennstalstraße B 320 od km 4500

⛔ Seefelder Straße B 177 po celé zemi

⛔ Fernpassstraße B 179 mezi Nassereithem a Biberwierem

⛔ Achensee Straße B 181 v celé zemi

⛔ Brenner Straße B 182 v celé zemi

Dále od 8.00 do 15.00 hodin na dálnici A4 od křižovatky Schwechat po mýtnou bránu Nickelsdorf v obou směrech, s výjimkou dopravy do a z okresů Neusiedl am See, Eisenstadt, oblast Eisenstadt, Rust, Mattersburg, Bruck an der Leitha, Gänserndorf a Korneuburg.

SLOVINSKO

Slovinsko zavedlo omezení pro těžká nákladní vozidla a jízdní soupravy nad 7,5 tuny MMA v sobotu od 8.00 do 13.00 hodin a v neděli od 8.00 do 22.00 hodin. Existují však úseky, kde zákaz platí v sobotu od 6.00 do 16.00 hodin a v neděli od 8.00 do 22.00 hodin, které si můžete prohlédnout zde: http://www.trafficban.com/country.slovenia.moreinfo.173.pl.html.

CHORVATSKO

V Chorvatsku platí zákaz pro nákladní vozidla nad 7,5 tuny MMA a pro nákladní vozidla s přívěsem delším než 14 metrů. Platí do 15. září. Provoz nákladních vozidel je zakázán v sobotu od 4.00 do 14.00 hodin a v neděli od 12.00 do 23.00 hodin.

ŘECKO

V Řecku se zákaz vztahuje na vozidla s užitečným zatížením nad 3,5 tuny. Omezení se vztahují na různé úseky: http://www.trafficban.com/country.greece.moreinfo.61.pl.html.

RUMUNSKO

V Rumunsku nesmějí dopravci o víkendech jezdit na čtyřech trasách:

V pátek od 12.00 do 22.00 hodin, v sobotu od 6.00 do 22.00 hodin:

⛔ A2, úsek mezi Bukureští a Konstancí.

⛔ DN7, úsek mezi Pitești a Vește, v pátek od 18.00 do 22.00 hodin a v sobotu a v neděli od 6.00 do 22.00 hodin.

⛔ DN22C, směr Murfatlar-Černavoda, v neděli mezi 6.00 a 22.00 hod.

⛔ DN39, úsek mezi Agigea-Mangalia, v pátek, sobotu a neděli mezi 6.00 a 22.00 hod.

ITÁLIE

V Itálii se zákaz vztahuje na vozidla používaná k přepravě zboží o celkové hmotnosti vyšší než 7,5 tuny. Provoz je zakázán v pátek od 16.00 do 22.00 hodin, v sobotu od 8.00 do 16.00 hodin a v neděli od 7.00 do 22.00 hodin.

FRANCIE

Omezení platí pro nákladní vozidla s celkovou hmotností vyšší než 7,5 tuny, s výjimkou speciálních vozidel. Zákaz platí o následujících sobotách: 12. a 26. srpna od 7.00 do 19.00 hodin.

ŠPANĚLSKO

Španělsko zavedlo omezení pro vozidla s celkovou hmotností vyšší než 7,5 tuny a stejně jako v Řecku se zákazy vztahují na různé úseky silnic: http://www.trafficban.com/country.spain.moreinfo.75.pl.html.

Výjimky ze zákazu

Zákazy se samozřejmě nevztahují na veškerou dopravu. Vyloučena jsou vozidla převážející základní zboží, jako jsou potraviny, zdravotnické potřeby a pohonné hmoty, protože jakákoli omezení by mohla mít vážné důsledky. Například zákaz přepravy pohonných hmot v létě by mohl vést k jejich nedostatku a vyšším cenám.

Je třeba poznamenat, že ne všechny evropské země zavedly dopravní omezení pro těžkou dopravu. Dopravci působící ve Skandinávii se rozhodně nemusí obávat.

Každá země má svá vlastní pravidla a předpisy týkající se dat a časů účinnosti zákazu. Je důležité si tato omezení pečlivě přečíst, abyste se vyhnuli jejich porušení a aby vaše plánované cesty nebyly ovlivněny.

    Chcete vědět víc?
    Náš konzultant vás bude kontaktovat.

    Podobné články: