int(5521)

Jak funguje ratingový (hodnotící) systém v nové databázi Trans.eu?

Na Trans.eu Logistics Platform mohou dopravci hodnotit kvalitu spolupráce se svými obchodními partnery. Dostávají také zpětnou vazbu od svých klientů o tom, zda byly jejich zákazníci spokojeni s tím, jak byla objednávka provedena.

Nová dopravní databáze má systém hodnocení pomoci hvězdiček. Dopravce může získat stanovisko od klienta, jakož i vyjádřit svůj vlastní názor. Mohou si tak vybudovat pozitivní image v odvětví dopravy a logistické platformy.

Oblasti hodnocení

V TFC může dopravní společnost získat maximálně pět hvězdiček. Pokud strana, která dala rating, neudělí nejvyšší hodnocení, objeví se okno, ve kterém budou informováni o důvodu svého rozhodnutí a požádáni o doplnění komentáře (volitelné). Pokud se něco pokazí, budou moci označit konkrétní oblast: doručování dokumentů, komunikace, péče o zboží, soulad služby s dohodami, včasnost. V případě nesouhlasu má dopravce na takovou připomínku možnost odpovědět.

Pro dopravce to představuje mimořádně hodnotnou zpětnou vazbu. Na jedné straně zjišťují, v čem by se měly zlepšit, a na druhé straně mohou ukázat svým budoucím obchodním partnerům, že stojí za to s nimi spolupracovat.

Všechny informace na jednom místě

Dostupnost spolehlivých informací během procesu ověřování dodavatelem se promítá do vyšší bezpečnosti a informovanosti při rozhodování o spolupráci. Na platformě Trans.eu jsou veškeré informace o ratingu dodavatelů k dispozici na jednom místě. Údaje za posledních 12 měsíců jsou prezentovány ve formě grafů a statistik. Existují i nové ukazatele spokojenosti dodavatele z jednotlivých aspektů provádění objednávky. Každá objednávka provedená (nebo pro) danou společností bude hodnocena zvlášť, což bude určitě motivujícím faktorem pro neustálé udržování vysoké kvality. Celkové hodnocení bude tedy spolehlivější odrážet skutečnou úroveň poskytovaných služeb.

Pravidla hodnocení

  • Po přidání nelze rating změnit.
  • Hodnocena společnost může na tuto připomínku vydat jednorázovou odpověď.
  • Na doplnění stanoviska má společnost 30 dní od data objednávky (v případě problémů s platbou – 120 dní od data vykládky).
  • Rating může udělit kterýkoli zaměstnanec společnosti, který transakci uzavřel.

    Chcete vědět víc?
    Náš konzultant vás bude kontaktovat.

    Podobné články: