int(5521)

Spolehlivý dopravce Vás zve na bezplatné školení v Brně

Kampaň Spolehlivý dopravce, zahájena v roce 2011 a zaměřená na snížení rostoucího počtu krádeží a podvodů v oblasti evropské silniční dopravy, odstartovala letos svou novou etapu. V rámci kampaně jsou v několika evropských zemích pořádány bezplatné stacionární a on-line školení pro zástupce dopravní branže.

Mezi země zahrnuté do projektu patří i Česká republika. 12. června se bude konat další stacionární školení v Brně věnované tématu kontroly pracovní doby řidičů. Podílí se na něm odborníci z Celní správy, která je od roku 2011 čelní záštitou celé kampaně. On-line školení, zaměřené na stejné téma, se 23. dubna těšilo vysokému zájmu a jeho stacionární verze bude rozšířena o další vědomosti z této oblasti a také možnost přímého kontaktu s odborníky, kteří školení povedou, a získání odpovědí na zneklidňující otázky.

PLÁN ŠKOLENÍ:

  • 8:40 – 9:00 Registrace
  • 9:00 – 10:00 Kontrola pracovní doby řidičů a pravomoce pracovníků Celní správy, týkající se kontroly zboží a s tím souvisejícími úkony. kpt. Mgr. Martin Tázler – Generální ředitelství cel
  • 10:00 – 10:30 Přestávka na kávu
  • 10:30 – 11:30 Spolupracujte jen s ověřenými – jak verifikovat firmy v dopravních databázích Juraj Drucker – Trans.eu

Naším cílem je nyní, aby se školení Kontrola pracovní doby řidičů v Brně zúčastnilo co nejvíce zaměstnanců české dopravní branže. V oblasti kontroly práce řidičů se v České republice vyskytují závažné problémy způsobené patrně nedostatečnými vědomostmi v této oblasti. Pravě na doplnění těchto vědomostí je zaměřeno naše nejnovější školení – uvedl Aleksander Kursiewicz, manažer projektu Spolehlivý dopravce.

    Chcete vědět víc?
    Náš konzultant vás bude kontaktovat.

    Podobné články: