int(5521)

Síly, které formují moderní sektor TSL. Jak prakticky využít digitalizaci v dopravě a logistice.

Každý sektor hospodářství je v různé míře citlivý na změny v oblasti digitální transformace. Odvětví dopravy a logistiky je nejvíce náchylné k inovacím – zde digitalizace pokračuje zejména v oblasti procesní automatizace, automatizace služeb a optimalizace mezinárodních dopravních sítí.

Digitalizace je jedním z nejdůležitějších trendů posledních let v odvětví dopravy a logistiky. Platformy digitální logistiky, které umožňují online objednávání a přijímání z velkých databází poskytovatelů služeb, se staly stále více populární. Na trhu se objevily gigantické dopravní a logistické společnosti založené na digitálních technologiích. Začala se intenzifikace vývoje pokročilých telematických a navigačních nástrojů, stále více společností začalo investovat do automatizace dopravních procesů. Co ovlivňuje směry, kterými se odvětví TSL ubírá?

Síly formující dopravu a logistiku

Změny v segmentu nákladní dopravy jsou ovlivňovány mnoha faktory na dvou úrovních – místní a globální. Od změn v pracovněprávních předpisech, nedostatku personálu, přes investice do infrastruktury, změny chování spotřebitelů a změny smluv a vztahů na mezinárodní obchodní scéně, které otevírají nové dopravní trasy mezi Evropou a Asií.

Společnosti ze sektoru TSL mohou využívat digitalizaci na mnoha úrovních: při zvyšování příjmů, zjednodušování postupů, transformaci služeb, produktů a obchodních modelů a snižování dopadu nedostatku vhodně kvalifikovaného personálu. Analýza PwC „CEE Transport & Logistics TrendBook 2019“ ukázala, že účastníci dopravního trhu mají šanci rozvíjet a využívat možnosti nových technologií v několika základních oblastech.

Digitalizace procesů

Využití inovativních digitálních řešení v provozních, obchodních nebo strategických procesech společnosti přináší několik základních příležitostí: zvýšení výnosů, zjednodušení procesů, transformace obchodních modelů v souladu s novými požadavky trhu a snížení dopadu nedostatku vhodně kvalifikovaného personálu.

Příkladem takové transformace obchodního modelu je transformace systému Trans.eu na logistickou platformu, která umožňuje integraci a výměnu dat z různých zdrojů – vozidel, továren, skladů, od logistických operátorů, dopravců atd. Platforming vám umožní řídit všechny procesy nejen uvnitř velkých logistických společností – doprava, spolupráce s mnoha partnery a subdodavateli, ale také ve formě externí služby nabízené digitálními obry dopravcům a jejich klientům.

Softwarová řešení

Softwarová řešení jsou druhou hnací silou. Umožňují vám vybudovat konkurenční výhodu, optimalizovat přepravní procesy, tok online dokumentace, urychlit platby za služby nebo zlepšit zabezpečení v dodavatelském řetězci (např. díky implementaci telematiky).

Zde se například hodí algoritmy. Nejlepším příkladem efektivní aplikace softwarových řešení je operátor UPS, který použil algoritmy, které minimalizují počet otáček vlevo, což znamená, že společnost ročně ušetří 4,5 milionu litrů paliva, a emise CO2 minimalizuje o 20 000 tun a přepravuje více než 350 000 balíčků.

Maersk Line zase používá prediktivní analýzu (proces získávání informací ze stávajících datových sad k určení vzorců a předpovídání budoucích událostí a trendů) pro lepší přemístění prázdných kontejnerů. Společnost ušetří miliony eur ročně díky průhledným údajům o míře využití jednotlivých lodí.

Hardwarová řešení

Procesní změny díky strojům do značné míry formují globální logistiku. Podniky mají příležitost rozvíjet a zvyšovat produktivitu automatizací skladů a logistických center, implementací řešení VR a AR ve skladech, optimalizací dodávek na poslední míli a elektrifikací dopravních prostředků.

Výhody takových řešení jsou demonstrovány na příkladu firmy Michelin, jednoho z největších výrobců pneumatik na světě. Pro zvýšení produkce společnost investovala do samonosného plně automatizovaného skladu. Zboží v továrně začalo být přepravováno dopravníky, stohovacími vozíky, raketoplány a výtahy, čímž vznikl sklad integrovaný s továrnou, který umožnil skladování veškerých surovin a produktů opouštějících výrobní linky.

Posuny v domácím a mezinárodním obchodu

V tomto případě existuje šance na rozvoj podnikání díky dynamickému rozvoji asijského obchodu s Evropskou unií a účasti Ruska v tomto závazku, dohodám o volném obchodu a odstranění překážek obchodu se zbožím, rozvoji infrastruktury a novým dopravním koridorům.

V místním měřítku je nejdůležitější vstup velkých společností na trh elektronického obchodu, řešení CEP, konsolidace sektoru TSL nebo řešení, jako je například sdílená ekonomika (ekonomický model založený na sdílení nevyužitých zdrojů a služeb).

Jednou z hlavních výzev globálních logistických operátorů je neschopnost řádně využívat prostor při přetížení. Ideálním řešením těchto problémů jsou platformy, které vám umožňují hledat úložný prostor. Patří mezi ně například platforma DHL Spaces nebo Wareh.com. Americká aplikace Flexe zase shromažďuje data o nevyužitých a dostupných externích úložných prostorách společností.

Digitální trh se skutečně začal rozvíjet, a proto lze do určité míry hovořit o progresivním technologickém závodu v dopravním průmyslu. To však neznamená, že digitalizace je relevantní pouze celosvětově. Naopak. Výše uvedené hnací síly jasně ukazují, že malé podniky se musí také přizpůsobit změnám. Naštěstí není nutné čelit vyloučení z trhu – k záchraně přicházejí digitální platformy, jejichž implementace je snadná a levná bez ohledu na velikost společnosti.

    Chcete vědět víc?
    Náš konzultant vás bude kontaktovat.

    Podobné články: