int(5521)

Rozvoj dopravních firem v Evropě

Odborníci v oblasti Doprava-spedice-logistika se předhánějí ve formulování stále nových teorií týkajících se toho, jak rozvinout evropské dopravní trhy a jaké překážky tomu brání. My jsme vsadili na praxi a položili jsme tyto dotazy podnikatelům. Ukázalo se, že 89% západních odesílatelů vidí svoji šanci ve spolupráci s východními dopravci.

Dobývání nových trhů

V průzkumu, který jsme provedli, vidí většina firem z odvětví Doprava-spedice-logistika potenciál v rozvíjení své činnosti v podobě otevírání nových trhu. Navázání spolupráce s odesílateli ze západní Evropy může zvýšit příjmy dokonce až o 16%, jelikož převozní sazby jsou tam značně vyšší a tamní dopravci jezdí zpravidla na trasách, které nepřekračují 500 km.

Z tohoto důvodu téměř 90% anketovaných respondentů deklaruje chuť uskutečňovat obchody s podniky z tohoto regionu. Ziskové mohou rovněž být i zvýšené investice do vozového parku, což zlepšuje kvalitu služeb. Nelze také zapomínat na redukci přejezdů bez nákladů, protože tyto v některých zemích stále tvoří dokonce až 1/3 všech převozů.

Opoždění v termínech a platbách

25% západních zadavatelů udává jako bariéru nedodržování termínů dodávek. Nadále problémové zůstávají i platby.

V loňském roce 33% dopravců registrovalo platební problémy se splatností a pouze 6% firem dbá na svou věrohodnost v této oblasti. Získávání dalších zakázek v mezinárodních vztazích ztěžuje rovněž slabá znalost cizích jazyků, což je důvodem, že se 42% podnikatelů nerado rozhoduje pro takovou spolupráci.

O průzkumu

Průzkum byl proveden ve IV. čtvrtletí roku 2013.
Zúčastnilo se jej 605 dopravních firem ze států Evropské unie a Společenství nezávislých států.

    Chcete vědět víc?
    Náš konzultant vás bude kontaktovat.

    Podobné články: