int(5521)

Rozsudek Soudního dvora EU: Německé silniční mýto za osobní automobily je nezákonné a diskriminační

Německý mýtný systém pro osobní automobily je v rozporu s právem Soudního dvora EU – rozhodl v úterý ráno. Soudci zjistili, že poplatek je diskriminační, protože ekonomické břemeno poplatku spočívá výlučně na majitelích a vodičích vozidel registrovaných v jiných členských státech. Verdikt je výsledkem stížnosti Rakouska proti Německu.

V dnešním rozsudku ESD uvedl, že „infrastruktura používá poplatek v kombinaci s osvobozením od daně z motorových vozidel, které využívají majitelé vozidel registrovaných v Německu, představuje nepřímou diskriminaci na základě státní příslušnosti a porušuje zásady ochrany osobních údajů, volného pohybu zboží a volného pohybu služeb.“

Soud konstatoval, že osvobození od daně z motorových vozidel, které mají majitelé vozidel registrovaných v Německu, má za cíl zcela kompenzovat použitý poplatek za infrastrukturu, který tyto osoby platí, s tím důsledkem, že jeho ekonomická zátěž klesá výlučně na vlastníky a řidiče vozidel registrovaných v ostatních členských státech.

Němci chtěli získat peníze jen od zahraničních řidičů

V roce 2015 stanovilo Německo právní normy na zavedení poplatku pro osobní automobily za používání federálních silnic a dálnic. Šlo o poplatek za používání infrastruktury, který měl umožnit změnu způsobu financování cest. Náklady na údržbu měly být převedeny na uživatele, zejména těch, kteří nejvíce znečišťují životní prostředí (výše poplatku závisela od emisní normy).

Podle zavedených předpisů byl každý majitel vozidla v Německu povinen koupit si roční známku za 130 EUR. Majitelé a řidiči vozidel ze zahraničí, kromě roční dálniční známky, si mohli koupit i 10-denní dálniční známku (od 2,5 do 25 EUR). nebo dvouměsíční (od 7 do 50 EUR).

Německý zákonodárci se však rozhodli přiznat majitelům vozidel registrovaných v Německu daňovou úlevu (z osobních automobilů) na částku rovnající se alespoň částce poplatku, který měli zaplatit za známku. V praxi by to znamenalo, že platby k financování německých silnic by platily pouze řidiči ze zahraničí.

Rakousko, podobně jako ostatní země EU, uznalo, že takový systém poplatků s osvobozením od daně je diskriminační pro řidiče a vlastníků automobilů registrovaných mimo Německo. Rakušané se proto rozhodli podat stížnost proti Německu na Soudním dvoře – za nesplnění povinnosti. ESD poukazuje na to, že takové stížnosti velmi zřídka přivádějí členské státy proti sobě – jde o sedmý případ v historii Unie (v současnosti se posuzuje osmá stížnost).

[zdroj: trans.info]

    Chcete vědět víc?
    Náš konzultant vás bude kontaktovat.

    Podobné články: