int(5521)

Podnikání v dopravě: Jaké licence potřebujete?

Obor logistiky každoročně roste. Poptávka po kvalitních přepravcích je vysoká. Pokud plánujete založení společnosti, která se zaměří na mezinárodní, resp. vnitrostátní přepravu, musíte splnit některé podmínky.

Pro podnikání v mezinárodní i vnitrostátní přepravě, kde budou využívána vozidla nad 3,5 tun, je nutná tzv. dopravní licence. Ta však není jedinou zákonem stanovenou podmínkou. Nutným krokem je i založení soukromé společnosti. Stejně tak je třeba splnit i základní podmínky určené zákonem o silniční dopravě.

Pomoc s dopravní licencí

Jako začínajícího podnikatele vás možná trochu odradí, co vše musíte na začátku vyřídit a zařídit. Dlouhé hodiny strávené na úřadech nejsou zrovna příjemné. Okrádají vás o čas, který byste mohli věnovat rozvoji podnikání (a že na začátku je třeba skutečně se do všeho opřít a nepolevit). Nicméně vám s udělením dopravní licence (což není nijak složitý proces) může pomoc i externí odborník, který se v problematice vyzná a přesně ví, kam zajít nebo jaký dokument vyplnit. Samozřejmě je třeba vybrat si osvědčeného experta, který má s danou otázkou prokazatelné zkušenosti.

Založte si firmu

Nakousli jsme otázku dopravní licence. Jenže její získání není jedinou podmínkou, kterou musíte v případě provozování spedice splnit. Dalším předpokladem je pochopitelně založení společnosti a přiznání příslušné koncese. Můžete si vybrat ze dvou základních forem soukromé firmy: s.r.o. nebo a.s. Se založením soukromé společnosti vám rovněž může pomoci externí specializovaná firma. Dnes je možné s.r.o. založit už se vkladem 1 Kč. Otázkou ovšem je, jak tato skutečnost bude působit na vaše partnery a zákazníky. Vhodnější je proto vyšší základní vklad.

Pravidla provozování silniční motorové dopravy

Už jsme naznačili, že pro provozování silniční motorové dopravy je třeba tzv. koncese. V roce 2012 byl novelizován zákon o silniční dopravě a u všech dopravců (stávajících i nových) se změnil rozsah a předmět podnikání. Touto normou byly stanoveny zvláštní podmínky pro provozování silniční dopravy pro cizí potřeby prostřednictvím velkých vozidel (nad 3,5 tun). Žadatel musí splnit následující kritéria:

  • Usazení – jedná se především o sídlo s prostorami, kde podnikatel uchovává svoji “klíčovou podnikovou dokumentaci” (účetní doklady apod.). Zároveň je stanovena podmínka, že podnikatel musí poté, co získá oprávnění k podnikatelské činnosti, mít k dispozici jedno či více vozidel (vlastní, smlouva o pronájmu, leasing apod.).
  • Dobrá pověst – dobrou pověst má taková osoba, která je podle živnostenského zákona bezúhonná. To se prokazuje výpisem z Rejstříků trestů.
  • Finanční způsobilost – je prokazována výší minimálně 9 000 euro, pokud se používá jedno vozidlo, resp. částkou 5 000 euro na každé další používané vozidlo.
  • Odborná způsobilost – prokazuje se živnostenskému úřadu osvědčením o odborné způsobilosti pro provozování silniční dopravy, které vydá dopravní úřad na základě úspěšně složené zkoušky.

Jaké jsou vaše zkušenosti se založením firmy podnikající v oblasti přepravy?

  Chcete vědět víc?
  Náš konzultant vás bude kontaktovat.

  Podobné články: