int(5521)

Nyní snadněji zadáte vymáhání pohledávek do TransInkasso

8

Dobrá zpráva pro firmy, které mají problémy se získáním pohledávek za své služby. Připravili jsme pro ně právě spuštěný nový nástroj sloužící k rychlému on-line vymáhání pohledávek. Nástroj je dostupný na stránkách Transinkasso.eu a v Systému Trans.eu.

Nový nástroj k on-line vymáhání pohledávek umožňuje zadat vymáhání pohledávky ve 3 jednoduchých krocích. Jestliže tak chcete udělat, pak stačí:

  • zadat údaje obchodního partnera,
  • zadat údaje nezaplacené faktury,
  • potvrdit zadání zakázky.

report-debtor-2

K zadání zakázky je možné snadno připojit různé nezbytné doklady, například kopie faktur. Toto řešení šetří čas – zadání zakázky vymáhání trvá cca 2 minuty. Vše probíhá v intuitivním panelu, bez potřeby odesílání mailů, faxů, nebo telefonování do firmy vymáhající pohledávky.

V rámci svého panelu, vedle formuláře pro zadání zakázky vymáhání pohledávky, má uživatel k dispozici také databázi, v níž jsou zveřejněny všechny aktuální pohledávky. Každý přihlášený uživatel má možnost si prohlížet podrobnosti nabídek na prodej pohledávek a také může zadat vlastní nabídku na jejich koupi.
Databáze je dokonalým nástrojem pro ověřování nových obchodních partnerů. Před uzavřením transakce je možné zde ověřit, zda je firma, se kterou chceme navázat spolupráci, solidním plátcem a zda její závazky nejsou vystaveny k prodeji.

debtors-list
Největší předností on-line vymáhání pohledávek je rychlost. Zadání zakázky na vymáhání se dostane ke specialistům na vymáhání již v okamžiku, kdy bylo zadání zakázky odesláno, a realizace vymáhání většinou začíná již ve stejný den. Klient má díky tomu jistotu, že procedura získání jeho peněz bude rychlá a funkční. Většina záležitostí zadaných přes TransInkasso končí úspěšným výsledkem již po 7 dnech od okamžiku jejich zadání.

Klienti Transinkasso, kteří využívají on-line vymáhání pohledávek, mohou kontrolovat průběh svých zakázek a ověřovat jejich status z libovolného místa a v libovolném čase.
Stačí si v panelu otevřít složku Zadané zakázky.

Důležitou konkurenční výhodou vymáhání pohledávek realizovaných přes TransInkasso je také čitelný model vyúčtování. Provize je účtována výhradně z případů, které končí úspěšným získáním peněz, což v případě etapy se smírčí dohodou činí pouze 7%. V případě, pokud se firmě nepodaří získat nebo vyúčtovat pohledávky, klient nenese žádné náklady.

Základem pro zadání zakázky on-line vymáhání pohledávek je uzavření smlouvy s firmou Transcash. Vzor smlouvy je dostupný a ke stažení na stránkách transinkasso.eu. Formulář smlouvy je pak dostupný v panelu uživatele během zadávání první zakázky vymáhání pohledávek.

menu-bar
V on-line verzi Systému Trans.eu je možné najít formulář ve složce Nástroje. Pro zadání zakázky vymáhání pohledávky stačí kliknout na tlačítko Zadat vymáhání pohledávky.

V programu Systém Trans.eu pro stažení stačí vstoupit v menu do složky Více možností a ze seznamu vybrat položku Nahlásit dlužníka.

Zadání vymáhání prostřednictvím nového formuláře je také možné odeslat přes stránky.
2017-03-08 16_13_32-TransInkasso _ Monitoring plateb – Mimosoudní vymáhání pohledávek – Soudní vymáh

    Chcete vědět víc?
    Náš konzultant vás bude kontaktovat.

    Podobné články: