int(5521)

Nové předpisy v přepravě tabákových výrobků. Již v platnosti!

V květnu vstoupily v platnost nové nařízení o monitorování a sledování tabákových výrobků ve všech zemích Evropské unie. Tato pravidla se vztahují na výrobce, distributory a maloobchodní prodejny, jakož i na dopravce, kteří přepravují tabákové výrobky.

Směrnice o trase a stopě (T & T) vstoupila v platnost 20. května 2019. Podle jejích ustanovení tabákových výrobků úplné kontrole od momentu, kdy opustí místo výrobce, do první maloobchodní prodejny. Cílem nových nařízení je snížit šedou zónu prodeje cigaret v celé EU.

Od 20. května je proto maloobchodní prodej cigaret a tabáku pokrytý systémem sledování a původu tabákových výrobků (Track & Trace). Od tohoto dne dostane každá jednotka tabákového výrobku jedinečný identifikátor a je registrována v systému. Track & Trace vyžaduje registraci vstupu do držby a pohybu tabákových výrobků ve všech fázích jejich maloobchodního prodeje, ke kterým dochází před první maloobchodní prodejnou. Uvádí se tedy každá fáze obchodního řetězce.

Nové povinnosti

V souvislosti s výše uvedenou registrací jsou dopravní společnosti, které poskytují přepravu tabákových výrobků, též pokryté systémem Track & Trace. Samozřejmě, s tím souvisí i další povinnosti, ačkoli v omezeném rozsahu.

Zaprvé, dopravci přepravující tabákové výrobky musí být registrováni v systému. Pokud se přeprava uskutečňuje bez překládky, výrobní operátor zašle první zprávu a příjemce pošle další – pokud je příjemcem maloobchodník – nevyžaduje se žádná další zpráva. Pokud dopravní společnost provádí překládku, společnost by to nahlásit.

Podle nařízení EU by náklady na vybavení subjektů účastnících se na dodavatelském řetězci tabáku, včetně společností přepravců, zařízeními pro čtení a přenos registrovaných údajů do systému měly hradit výrobci takových tabákových výrobků.

Distributoři čelí několika povinnostem. Musí oznámit, které cigarety byly přijaty od výrobce, kde se v současnosti nacházejí a které výrobky se prodaly do maloobchodní prodejny. Kromě toho musí podrobně sledovat přepravu tabákových výrobků. Každá cesta autem s cigaretami musí být oznámena. Je také třeba uvést evidenční číslo vozidel, ve kterých se cigarety přepravují.

[zdroj: trans.info]

    Chcete vědět víc?
    Náš konzultant vás bude kontaktovat.

    Podobné články: