int(5521)

Nová cesta z Číny do Ruska

trans.eu_china_russia

Otevření území pro mezinárodní silniční dopravu

29. května během slavnostního uzavření světoznámého silničního experimentu oznámili Rusové novou dohodu s Čínou. Tato dohoda byla podepsána již v průběhu každoročního summitu organizace pro spolupráci v Šanghaji (Summit of the Shanghai Cooperation Organization) 7. června ve městě Qingdao (Čína). Ministerstva dopravy obou zemí podepsali dohodu o odstranění překážek (v současnosti dopravci obou zemí mohou provádět dopravu jen v příhraničních oblastech) a otevřít své území pro mezinárodní silniční dopravu.

„Nová dohoda bude hybnou silou rusko-čínské silniční dopravy. Dopravci z obou zemí budou moci svobodně dodávat zboží do kteréhokoli města v Číně a Rusku. Budou schopni provádět přepravu z domu do domu,“ říka Alexej Dwojnych , generální ředitel Agentury pro silniční dopravu, odpovědný za koordinaci projektu Dalian-Novosibirsk.

Nový koridor umožní zkrácení času přepravy, šetření nákladů a rozvoj dodávky z domu do domu v silniční dopravě. Navíc nejnovější koridor je také krokem vpřed ve vývoji Nové Hedvábné Cesty. V současnosti je systém TIR platný v Číně na šesti silničních hraničních přechodech: dva body na hranici s Ruskem, jeden na křižovatkách spojujících Čínu s Kyrgyzstánem, jeden pro Kazachstán a Mongolsko, jakož i vnitřní celní úřad ve městě Dalian.

„Přistoupení Čínské lidové republiky Úmluvy TIR umožnilo zahraničním dopravcem poskytnout zboží v Číně a šanci uskutečnit tranzit. Dosud bylo zboží dodáváno do hraničních skladů a potom přepravovaný čínskými dopravci. Čínské dopravní společnosti tak získali přístup i na zahraniční trhy,“ říká Andrzej Iwanow-Kolakowski .

Jaké jsou důsledky?

Fungování dopravního koridoru mezi Ruskem a Čínou přinese oběma stranám řadu výhod. Tato iniciativa bude mít primární vliv na hospodářský rozvoj sibiřského regionu. Na trase s takovým velkým nákladem bude vyvinut sektor služeb, infrastruktura, nové dopravní uzly a logistická centra. A přestože tato cesta nemá nic společného se sankcemi a krizí v Rusku, člověk by mohl být říci, že tímto způsobem našli i Rusové novou cestu pro dodávky zboží, kterou potřebují. Nový koridor tedy umožní minimální závislost na Evropské unie, ale oslabuje i vliv sankcí.

„Toto je strategicky krok Ruska v reakci na evropské sankce. Největším vítězem bude Čína, nakolik udělala výhodnou dohodu se sousedem, a Rusko, které se stane nezávislé od dodávek EU,“ tvrdí Karolina Torenc, expertka v Go Logis, polské spediční společnosti specializované na obsluhu východních trhů.

Pro Čínu se zase otevřel jeden z nejvíce absorbujících trhů na světě. Federace, která trpí nedostatkem mnoha potravinářských a průmyslových výrobků, může omezit dovoz evropské produkce a otevřít se čínskému zboží. Pro Čínu je to americký sen. Nová cesta pro nákladní automobily může ovlivnit i evropský dopravní sektor. Jak říká Andrzej Iwanow-Kolakowski, pro evropský dopravní sektor je v první řadě možnost dodávat do a z Číny pomocí silniční dopravy. To vytváří alternativu k jiným druhům dopravy a možnost optimalizovat náklady na logistiku.

Úplné otevření hranic pro dopravce z obou zemí zvýší obrat Ruska a čínského zboží na úroveň 100 miliard dolarů. V nejlepším období se oběma zemím podařilo dosáhnout 92 miliard dolarů. Během krize – jen 68 miliard. Doposud existovaly obavy, že rostoucí ekonomika ČLR zničí Rusko, a proto Rusko tak dlouho odkládalo vytvoření zóny volného obchodu a otevření nových dopravních tras. Nyní jsou však ekonomické skutečnosti mírně odlišné, a proto potřebují nové dohody.

Nová cesta z Číny do Ruska je alternativou k železniční dopravě. Podle expertů společnosti AsstrA-Associated Traffic AG mají evropské společnosti dobrou šanci využít novou trasu.

„Sledujeme procesy, které se odehrávají v Číně, a jsme připraveni využít nové příležitosti pro přepravu zboží mezi Čínou, zeměmi SNS (včetně Ruska) a dalšími zeměmi Asie. V současnosti chceme rozšířit rozsah našich služeb tak, aby zahrnovaly silniční dopravu určitých druhů nákladu, které jsou zakázány v železniční dopravě,“ říká Andrzej Iwanow-Kolakowski.

    Chcete vědět víc?
    Náš konzultant vás bude kontaktovat.

    Podobné články: