int(5521)

Normy EU pro emise CO2 z nových nákladních vozidel. Znečištění by se mělo snížit o 30%

Evropský parlament se dohodl na normách pro emise nákladních automobilů a autobusů. Evropská unie doufá, že nové limity budou motivovat výrobce vozidel k výrobě ekologických řešení pro silniční dopravu.

Dohoda dosažená mezi poslanci Evropského parlamentu a rumunským předsednictvím minulý týden stanovilo právně závazný cíl 30% snížení emisí CO2 pro nová nákladní vozidla do roku 2030 s 15% -ním přechodným cílem do roku 2025.

„S první emisní normou EU týkající se nákladních automobilů jsme dokončili právní rámec pro dosažení evropského cíle snížit emise skleníkových plynů nejméně o 40% do roku 2030. Evropský parlament a Rada dosáhly ambiciózní a vyváženou dohodu. Nové cíle a pobídky pomohou řešit emise, jakož i snížení spotřeby paliva pro provozovatele dopravy a čistší vzduch pro všechny Evropany. Pro průmysl EU je to příležitost přijmout inovace směrem k mobilitě s nulovými emisemi a dále posílit své vedoucí postavení v oblasti „čistých“ vozidel na celém světě.“ – řekl komisař pro klimatické opatření a energetiku Miguel Arias Cañete.

Výrobci budou muset zajistit, aby vozidla s nulovými a nízkými emisemi představovaly podíl na trhu 2% prodeje nových vozidel do roku 2025. Evropská komise bude muset navrhnout nové cíle po roce 2030 v souladu s Pařížskou dohodou.

Limity emisí CO2 pro nákladní automobily poprvé

Nákladní automobily v Evropě jsou v současnosti zodpovědné za 22% všech emisí produkovaných vozidly.

„Nařízení nyní jde dále než původní návrh Evropské komise a pomůže snižovat znečištění na našich silnicích a zlepšit kvalitu ovzduší. Je ostudné, že některé vlády mají stále větší zájmy v průmyslovém odvětví před zájmy lidí. Zejména Německo a některé středoevropské členské státy zablokovaly ambicióznější cíle. Čistší motory dokáží vytvořit čistší klima a pracovní místa v budoucnu. Je načase, aby členské státy EU vytáhli brzdu své krátkozraké podpory pro spalovací motor a místo toho podpořily rozvoj ekologičtějších alternativ, které budou nakonec mít prospěch i pro průmysl.“ – řekl Bas Eickhout.

Jak je uvedeno v oficiálním oznámení Evropské federace dopravy a životního prostředí (Transport and Environment, zkrácená T & E), snížení emisí CO2 o 15% znamená úsporu paliva 20 000 eur pro dopravce za 5 let. Nicméně, pokud sníží emise o 30%, přinesou dopravcem úsporu 60 000 eur (jeden nákladní automobil nad 5 let).

V průběhu jednání byly schváleny inovační pobídky pro výrobce a vlastníky vozových parků, které používají nákladní vozidla s nulovými nebo nízkými emisemi.

Kdy nadobudne dohoda platnost?

Výše zmíněné kroky musí ještě schválit ministři z 28 zemí a poslanci Evropského parlamentu na plenárním zasedání. Použijí se ihned po zveřejnění rozhodnutí v Úředním věstníku EU.

[zdroj: trans.info]

    Chcete vědět víc?
    Náš konzultant vás bude kontaktovat.

    Podobné články: