int(5521)

Naše nejnovější pobočka na Hedvábné stezce: další globální aktivity

trans.eu_silk_road_kazachstan

Trans.eu se i nadále neuvěřitelnou rychlostí rozvíjí i mimo Evropu. Otevřeli jsme naši jedenáctou pobočku v Almaty, které tvoří poslední potencionální a strategický cíl rozšiřování naší činnosti v oblasti Eurasie. S ohledem na svou geografickou převahu hraje Kazachstán klíčovou roli v silniční dopravě, která je zakořeněná hlavně v rozvíjející se výrobní ekonomice v Jižní Asii, Číně a Rusku. Na západě hraničí s Kaspickým mořem, což zemi zajišťuje také široký rozsah přístupu k regionu Blízkého Východu.

Když pomineme geografickou převahu, pak i demografická struktura země je s ohledem na hustotu zalidnění v oblasti velkých měst, jako jsou Astana a Almaty významná. Urbanizace a infrastruktura v těchto městech se stále rozvíjejí a města se stávají stále více atraktivní pro zahraniční investice.

Přímé zahraniční investice (PZI) rostou nepřetržitě od roku 2010 a mezi pět hlavních investorů patří Holandsko, USA, Švýcarsko, Francie a Čína. Město Almaty je jedním z nejatraktivnějších míst, v nichž příjmy z PIZ činí 4 675,8 mil USD. Hospodářský růst vzrostl z 2,4% do 3,7%, což podtrhuje pozitivní vliv přílivu zahraničního kapitálu. Vládní podpora v oblasti zahraničních investičních projektů je komplexní a zahrnuje daňové pobídky, zaměstnávání zahraničních pracovníků bez nutnosti získávat povolení, nízké registrační poplatky pro střední a malé podnikatelské subjekty.

Při tvorbě dopravního projektu v roce 2014 začal Kazachstán zavádět velký plán v oblasti infrastruktury. Hlavním cílem je vytvořit napojení dopravních tras z Východu, Západu, Jihu a Severu do ekonomicky pružných měst, jako jsou Almaty a Astana, které se vyznačují vysokou úrovní zámožnosti. Hospodářská integrace a propojení se sousedními zeměmi také vyplývají z tohoto plánu. Co víc, projekt Mezinárodního dopravního koridoru ze Západní Evropy do Západní Číny je dalším příkladem využití potenciálu země v dopravním oboru. Jednou z největších výhod projektu je to, že se předpokládaný čas přepravy dopravovaného zboží z Číny do Evropy sníží z 45 dnů (cesta po moři) na 10 dnů (železnice nebo dálnice). Navíc se předpokládá, že se do roku 2020 zvýší objem přepravy 2,5 krát a dosáhne 33 mil tun ročně.

Podle mezinárodní finanční korporace Skupiny Světové banky pak lze předpokládat, že jestliže země bude schopna zlepšit svou logistickou infrastrukturu a zavést rozvinuté technologie v dopravě, pak se objem tranzitní dopravy z Číny do Evropy může zvýšit až 10 krát a dosáhne 300 000 TEU (ang. twenty-foot equivalent unit) – v současné době tento objem činí cca 32 000 TEU, což tvoří 0,2% objemu dopravovaného zboží mezi Evropou a Čínou.

Výjimečné změny v LPI

Kromě hospodářského růstu a infrastrukturálního programu podporovaného vládou za účelem dosažení zlepšení dopravního průmyslu, je ukazatel výkonnosti logistiky (LPI) dalším důležitým prvkem, který je zapotřebí zohlednit ve vztahu k způsobu, jakým se toto odvětví rozvíjí a mění v průběhu let v porovnání s jinými zeměmi. Celková výkonnost je pozitivní, což Kazachstánu dalo 77. pozici mezi 160 zeměmi na světě s výsledkem 2,75 (ve stupnici od 1 do 5). Významně rovněž vzrůstá efektivita procesu celního odbavení, které tuto zemi posouvá ze 121. na 86. místo. Vládní infrastrukturální plán má bezprostřední pozitivní vliv na výsledek, o čemž svědčí změna o +41.

trans.eu_KZ_branch_WB

V posledních letech se Kazachstán rovněž stal členem Euroasijské celní unie, WTO a také programu Regionální hospodářské spolupráce Střední Asie (CAREC). Hospodářská integrace tohoto druhu uvolňuje mechanismy obchodní ekonomiky mezi jednotlivými zeměmi, což vyvolává efekt domina v mezinárodním dopravním průmyslu.

Nová hedvábná stezka: „Jeden pás, jedna cesta”

trans.eu_silk_road_kazachstan

Vysoká konjunktura Číny v regionu je imponující, tato země uskutečnila mnoho zásadních kroků směrem k tomu, aby se stala největší ekonomikou na světě. Jedním z nich je obnovení dávné Hedvábné stezky prostřednictvím vytváření nových strategických dopravních spojení se zeměmi Eurasie. Integrace čínské ekonomiky s Evropou a zbytkem světa bude možná díky zkřížení tras vedoucích ze států Střední Asie do kaspického regionu.

Rozkvět Nové hedvábné stezky výrazně zvýší objem transakcí v silniční dopravě. Například Khorgos je čínské centrum výroby a exportu hraničící s Kazachstánem. Tato bezcelní oblast se rychlým tempem již od minulého roku. V důsledku toho již minulý rok došlo k významnému nárůstu objemu transakcí v silniční dopravě.

Strategický směr

S ohledem na pozitivní dojem vyplývající z hodnocení trhu, které jsme popsali výše, se Platforma Trans.eu nejdříve koncentrovala na možnostech kazašského trhu, které plynou z jeho geografické převahy na nové Hedvábné stezce. Navíc díky tomu, že se nachází poblíž výrobních center, jako je Khorgos, platforma Trans.eu získá i bezprostřední přístup k potenciálním cílovým klientům, speditérům a dopravcům dokonce i na Dálném Východě. S hrdostí informujeme naše klienty, že naše nejnovější pobočka byla založena v lednu 2018 ve městě Almaty. Díky velkému zájmu a poptávce kazašských dopravních firem získává naše pobočka ve městě Almaty měsíčně 8 nových předplatitelů. Úspěšná spolupráce s lokálními úřady vytvořila již povědomí značky a nejnovější kroky pobočky přinesly Trans.eu více jak 80 nových firemních předplatitelských přihlášek v roce 2018.

Zdroje:

https://documents1.worldbank.org/curated/en/907671498234725650/pdf/NCO00004218-06202017.pdf

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P153497?lang=en&tab=overview

https://www.trade.gov/export-solutions

https://www.huffpost.com/entry/china-new-silk-road-global-economy_b_7101668

https://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2017/12/20/what-happened-on-chinas-new-silk-road-in-2017/#104b2b5972e9

https://sk.kz/upload/iblock/c20/c20b5a3104e380a79761c8f24e81f8f1.pdf

https://www.ifc.org/errorpage.html

    Chcete vědět víc?
    Náš konzultant vás bude kontaktovat.

    Podobné články: