int(5521)

Proč je výhodné spolupracovat se západním zasílatelem?

Nestabilní ekonomická situace v zemích východní Evropy po poslední krizi zanechala výraznou stopu na tamějším trhu TSL (Doprava-spedice-logistiky). V důsledku toho dopravci musí bojovat o každou objednávku a postupně ztrácejí dosavadní likviditu. Pomocnou při jejím obnovení se může stát spolupráce s odesilateli ze západu. Proč se to vyplatí?

Stabilní počet objednávek přepravy

Objem komerčních přeprav se v rámci jednotlivých zemí zmenšuje.
Klesá také počet dlouhodobých smluv, v čehož důsledku je stále obtížnější udržet si uspokojující rentabilitu. Vnitřní obchod v rámci EU a jeho export na východ se má dobře a stále se udržuje na vysoké úrovni. Díky tomu je možné si zajistit stabilní počet mezinárodních objednávek, a tím také stabilní zdroj příjmů.

Vysoké sazby

Sazby západních odesilatelů jsou až o 16% vyšší, díky čemuž je možné zvýšit svůj příjem. Západní trhy nejsou příliš náchylné na výkyvy počtu nákladů, jako např. jižní, kde už jen export ovoce je závislý na počasí, proto se počet objednávek udržuje na podobné úrovni a generuje tím stabilní a jistý zisk.

Bezpečnost

Díky rozvoji dopravních platforem pomalu zanikají bariéry oddělující východní dopravce od západních speditérů. S jednoduchostí je nyní možné se podívat na dokumentaci protistrany, která je automaticky překládána do cizích jazyků, jeho solventnost či názory bývalých obchodních partnerů. Tento proces významně zjednodušují také certifikáty jako je například Trans Certified Forwarder, který dává záruku, že daný speditér je spolehlivý a věrohodný.

Záruka platby

Ve východoevropských zemích 90% firem zaznamenává opoždění s platbami a průměrně každá z nich má 2 – 5 dlužníků. V důsledku toho vznikají velké platební bariéry, které je možné eliminovat spoluprací se západními odesilateli, kde jsou opoždění s platbami mnohem kratší.

Šance na stálou spolupráci

V současné době je stále asi 1/3 všech přeprav na trhu TSL prázdné jízdy, což je obzvláště viditelné na cestách na východ. Jejich zaplnění je šancí jak pro západní odesilatele, kteří tak omezí náklady, tak i pro východní dopravce, kteří budou moci počítat s dlouhodobými kontrakty.

Získání mnoha zajímavých kontaktů

Z našeho průzkumu vyplývá, že necelých 90% odesilatelů ze zemí jako jsou Itálie či Francie, projevuje zájem o zahájení spolupráce s dopravci z východu. Tímto vzniká obrovský potenciál vybudování sítě kontaktů na mezinárodních trasách.

    Chcete vědět víc?
    Náš konzultant vás bude kontaktovat.

    Podobné články: