Náklad přizpůsobený potřebám dopravce? Díky algoritmu je to možné

Andrej Lichnovsky 13.11.2018

Na Platformě Trans.eu si náklady samy hledají dopravce. Odpovědnost za to nese inteligentní algoritmus nabízení nákladů SmartMatch. Co má udělat dopravce, aby získával co nejlépe sobě přizpůsobené nabídky?

Dopravní databáze je základním pracovním nástrojem v mnoha dopravních firmách. Jako zdroj spotových nákladů je účinným lékem na řešení problému jízd na prázdno. Moderní logistické platformy však jdou ještě o krok dál a automatizují činnosti, které dosud byly vykonávány ručně.

Na Platformě Trans.eu se zcela mění pravidla výběru obchodního partnera: dopravce nemusí náklad vyhledávat samostatně. Pokud bude aktivně využívat Platformu, systém mu bude navrhovat nejvhodnějším způsobem jemu přizpůsobené nabídky.

Náklad ideálně přizpůsobený a vhodný pro dopravce

Algoritmy, které uživatelům navrhují dané obsahy, již několik let využívají největší internetové služby. Právě díky takovým algoritmům takové firmy, jako jsou Facebook a Google, zobrazují obsahy, které si daný uživatel rád přečte, nebo filmy, které si s radostí přehraje.

Tento mechanismus byl využit i v rámci Platformy Trans.eu, aby bylo možné uživatelům navrhovat obchodní partnery, se kterými se jim bude nejlépe spolupracovat.

V novém nástroji pro dopravu byl zaveden algoritmus SmartMatch, který propojuje potřeby dvou stran dopravní zakázky. Jeho úkolem je vhodně přizpůsobit návrh přepravy zboží, který připravil zasílatel, pro vybraného dopravce, který disponuje konkrétním typem vozidla a jezdí po trase, kterou si zasílatel určil.

Pro dopravce to znamená, že kromě zakázek, které sám samostatně získává prostřednictvím databáze, získává od systému navíc i návrhy vhodně jemu přizpůsobených nákladů.

Na jakém základě jsou nabídky vybírány? Systém analyzuje dostupné proměnné týkající se nabídky zasílatele a dané dopravní firmy. V případě dopravní firmy jsou analyzovány a zohledňovány trasy, o které má dopravce nejčastěji zájem, a informace o firmě. Podrobnosti fungování algoritmu, který zodpovídá za přizpůsobený výběr obchodních partnerů na Platformě Trans.eu, přibližuje Aleksander Olbert, obchodní analytik společnosti Trans.eu Group S.A.

SmartMatch vhodně přizpůsobuje nabídku nákladu na základě tras, na kterých dopravce hledá náklady a realizuje transakce – říká Aleksander Olbert. – Pokud pak jde o informace o firmě, algoritmus zohledňuje mimo jiné flotilu dopravce – její stáří a typy vozidel – certifikáty či hodnocení předcházejících obchodních partnerů. Čím důkladněji doplněný profil, tím lépe sobě přizpůsobené nabídky uživatel dostává – vysvětluje expert.

Platforma Trans.eu staví na machine learning, tedy na samo se učících systémech. Nástroj se učí preference uživatele na základě jeho aktivit.

Znamená to, že čím více zakázek dopravce realizuje, a také čím více informací o své flotile a oprávněních zadá do programu, tím vhodněji sobě přizpůsobené nabídky na přepravu zboží v budoucnu dostane. Když dopravce dostane takovou nabídku, pak má na výběr: může ihned přijmout spolupráci se zasílatelem, vyjednávat o ceně za přepravu zboží, nebo spolupráci odmítnout.

Nejdůležitější funkce v rámci jednoho nástroje

Platforma Trans.eu je TMS třídy 4.0, který zcela změní způsob spolupráce v dopravě. Kromě inteligentního vhodného přizpůsobení nákladu je také důležité, že nástroj umožňuje od začátku až do konce spravovat dopravní zakázky.

Platforma umožňuje:

  • přijímání zakázek a určování jejich statusu (v tom prostřednictvím elektronického potvrzení realizace – Proof of Delivery),
  • monitorování flotily a průběhu realizace zakázek na mapě (s možností zpřístupnění pozice zasílatele),
  • generování hlášení o realizaci zakázek,
  • fakturování realizovaných zakázek a využívání služeb financování faktur,
  • integraci s telematikou nebo předávání úkolů a monitoring pozice vozidla z úrovně nástroje.

Platforma Trans.eu je pro dopravce šancí na stálou spolupráci s nejlepšími obchodními partnery, kteří jsou vhodně vybráni ve vztahu k jeho potřebám. Od samotného počátku také umožňuje šetřit čas, který byl do této doby věnován na hledání zakázek a ověřování obchodních partnerů a na správu zakázek pomocí tradičních metod.

Více informací naleznete na stránce SmartMatch