int(5521)

Jak se vyhnout falešným dopravcům?

Moderní internetové stránky, přehledná nabídka, slib nejvyšší kvality – právě tímto způsobem mnoho dopravců propaguje své služby. Při rozhodování o výběru dopravní firmy je nutné se řídit ověřením podnikatelské věrohodnosti potencionálního obchodního partnera. Na trhu působí mnoho nepoctivých podniků, které porušují zákony jednají podvodně, proto je nutné optimálně minimalizovat riziko a čerpat informace z věrohodného zdroje.

Jak ověřovat dopravce?

Používání falešných dokladů, vydávání se za jinou firmu, fabrikace nepravdivých referencí, šeptaný marketing na Internetu jsou silné zbraně, které používají podvodníci, kteří tak loví příliš důvěřivé klienty nebo takové klienty, kteří mají hodně naspěch.

Toto je základní balík nástrojů, které zajistí účinnou verifikaci dopravce:

Důkladná kontrola dokladů

Na prvním místě je nutné se zorientovat, zda má daný dopravce „neprůstřelné papíry pro podnikání”, čili je nutné prozkoumat doklady, které jej opravňují k vykonávání podnikatelské činnosti v rámci oboru dopravy, spedice a logistiky.

Jak to udělat?
Je nutné především ověřit:

  • zápis do obchodního rejstříku

Nesmíte vynechat porovnání údajů z databází živnostenského a obchodního rejstříku.

  • potvrzení přidělení daňového identifikačního čísla

Kontrola přidělení daňového identifikačního čísla je časově náročná, avšak velmi důležitá. Je nutné to mít na paměti především při zahájení spolupráce s novým obchodním partnerem.

  • licence na zprostředkování při přepravě věcí

Licenci je navíc nutno porovnat s vnitřními databázemi a ujistit se, zda byla fakticky vystavena uvedenou institucí.

  • bankovní údaje (pro převod)

Rozdílné údaje na jednotlivých dokumentech musí být důvodem pro pečlivější ověření dané přepravní firmy.

  • technický průkaz vozidla

Ověření technického průkazu je nutno provádět vždy znovu při každé nakládce.
Soulad údajů na jednotlivých dokladech je nesmírně důležitý. Pozornost, která je věnována detailům, umožňuje často eliminovat nebezpečí spolupráce s podezřelým obchodním partnerem. Navíc se vyplatí kontrolovat, zda je každý ověřovaný doklad originálem, nebo jeho notářsky ověřenou kopií.

Rozsah pojistky pojištění odpovědnosti dopravce

Je nutno zkontrolovat, co pojistka zahrnuje, jelikož v případě, že dopravce nedodrží smluvní podmínky nebo v případě, že dojde k nepředvídaným situacím, právě tento dokument ve skutečnosti zabezpečí obchodního partnera.

Při ověřování pojistky pojištění odpovědnosti dopravce je nutné zohlednit:

 • rozsah ochrany (doložky)
 • garantovanou částku
 • spoluúčast na škodě
 • zaplacení aktuálního pojistného

Pozor:
Pro získání hodnověrných informací je nejlepší kontaktovat přímo pojišťovnu.

Reference a názory klientů

Výběr obchodního partnera determinují především pozitivní hodnocení. Při analýze referencí se vyplatí věnovat pozornost:

 • komentářům, které jsou publikovány v rámci Internetu
 • hodnocením v dopravních databázích
 • historii zakázek
 • evidenci v rejstříku dlužníků

Důležitá je frekvence spolupráce ověřovaného obchodního partnera se subjekty, které vystavují hodnocení. Stálí partneři nevystavují obvykle negativní hodnocení, které si dopravní firma zaslouží.

Kontrola dokladů řidiče

Jestliže se chceme vyhnout tomu, aby nám náklad ukradl falešný dopravce, vyplatí se legitimovat řidiče během nakládky a v případě pochybností kontaktovat přímo dopravce, a tak se ujistit, zda nemáme do činění s podvodníkem. Nejsou to však dostačující kroky, abychom se vyhnuli krádeži. Nepomůže to v takovém případě, kdy je podvodník subdodavatelem, nikoliv faktickou dopravní firmou, se kterou speditér uzavřel přepravní smlouvu..

Během hovoru je nutné věnovat pozornost detailům, protože to je způsob, díky kterému lze snadno zjistit rozdíly mezi informacemi, které byly získány od dopravce, řidiče nebo koordinátora zakázky. Může se jednat o doklady, které vlastní řidič.

Je nutno zdůraznit, že k výběru dopravce musí dojít teprve po ověření všech elementů, protože pouze úplné ověření subdodavatele umožňuje minimalizovat riziko krádeže nebo podvodu.

  Chcete vědět víc?
  Náš konzultant vás bude kontaktovat.

  Podobné články: