Efektivní logistika poslední míle

Logistika poslední míle je poslední a nejdůležitější etapa dodavatelského řetězce. Zahrnuje to přijetí objednávky ze skladu a její včasné doručení zákazníkovi, obchodu nebo konkrétnímu odběrnému místu. Jakým logistickým výzvám na poslední míli musí logistické společnosti čelit, aby zajistily efektivnost svých procesů? Jaká jsou očekávání zákazníků ohledně dodávek a proč by dnes mělo být přizpůsobení společnosti vysokým očekáváním spotřebitelů prioritou každého podnikání?

Jak se změnily očekávání zákazníků s ohledem na růst elektronického obchodu?

Dynamický růst odvětví elektronického obchodu a současná situace v Čechách změnily chování a nákupní návyky zákazníků.

V minulosti mohli zákazníci využívat dva typy doručení: poštovní služby za výhodné ceny a kurýrní služby, které byly nákladnější. Nákupní proces jim trval déle než nyní, protože každý zákazník mohl osobně navštívit obchody, porovnat nabídky a rozhodnout se, kde si produkt koupí.

V současnosti mají zákazníci větší přístup ke zboží prostřednictvím elektronického obchodu a mnohem širší výběr dodávek, a to i přesto, že služby CEP jsou díky růstu elektronického obchodu stále běžnější a levnější. Spotřebitelé mohou také dostat své balíčky na místech vyzvednutí kdykoliv v souladu s koncepcí doručení mimo domov. Značný nárůst online objednávek vede k potřebě zdokonalit logistiku poslední míle v mnoha společností.

Jaké jsou výzvy v logistice poslední míle?

Mezi nejtěžší logistické výzvy na úseku posledních kilometrů patří především nárůst objednávek vyžadujících efektivní logistiku a velmi krátké lhůty na dodání určitého zboží (v případě léků nebo produktů s krátkou trvanlivostí) do cílového bodu. Další výzvou je také organizace logistického týmu a plynulý tok informací, který je možný díky moderním monitorovacím systémem a práci s daty. S vyšším počtem objednávek (zejména těch, které vyžadují přepravu za konkrétních podmínek, např. v chladicích boxech při vhodné teplotě), se logistický proces poslední míle stává složitějším. To vyžaduje flexibilitu od dopravců a plánování nejlepších tras pro řidiče.

Co jsou v současnosti největší logistické obtíže, kterźm musí pracovníci čelit?

Podle experta Piotra Roczniaka, Global Account Manager v Trans.eu, jsou klíčovými vlastnostmi flexibilita a adaptace.

  • no expert photo
  • Piotr Roczniak
  • Global Account Manager, Trans.eu
  • Rok 2020 je obdobím neočekávaných a překvapujících změn. Zažíváme výrazné zrychlení digitalizace. To, co sledujeme, ovlivňuje zejména epidemie a z ní vyplývající omezení. Výzvy logistiky poslední míle souvisí především s rychlou reakcí na očekávání zákazníků. Proto se flexibilita jeví tak důležitá, a to jak z hlediska efektivního doručení, jakož i schopnosti rychle se přizpůsobit novým podmínkám. To jsou rozhodující faktory při výběru dopravce. Nezapomínejme, že zákazníci očekávají i nízké náklady na dopravu. Intuitivně cítíme, že tyto tři faktory (flexibilita, rychlost, cena) jsou navzájem v rozporu a jejich kombinace v jednom modelu může vést k úspěchu nebo zhroucení. Důležitá je tedy správná konsolidace a přístup k příležitostem, které jsou na trhu dostupné. Mám dojem, že časy, kdy stačila jedna společná schéma nebo model, jsou již dávno za námi. Existuje mnoho náznaků, že efektivnost organizace poskytující poslední míle nám umožní nejen přežít, ale i vylepšit procesy.

Jak zlepšit logistiku poslední míle?

Řízení logistiky poslední míle se liší v závislosti od obchodního sektoru. Odvětví B2B zahrnuje dvě etapy: suroviny se dodávají do výrobního závodu a pak se hotové výrobky přepravují do obchodu, skladu nebo na jiné místo vyzvednutí. V segmentu B2C je logistika poslední míle komplikovaným procesem hlavně kvůli problému sladění vysokých nákladů na doručení s včasnými dodávkami. Majitelé online obchodů, kteří identifikují poptávka po produktech, které prodávají, by měly usilovat o co nejmenší snížení trasy dodavatelů.

Plánování logistických činností je krokem k lepší organizaci v rámci společnosti a zvýšené flexibilitě, která také umožňuje rychlejší dodávky. Je však také důležité zajistit efektivní činnosti skladu, protože bez nich je obtížné udržet efektivní logistiku poslední míle.

Další výzvou je skutečnost, že moderní maloobchodní zákazník chce dostat své balíčky co nejdříve při zachování určité úrovně bezpečnosti a atraktivních cen za doručení, které je velmi obtížné sladit. Každý spotřebitel chce mít přístup k průběžnému sledování dodávek a mnoho moderních systémů umožňuje zákazníkům poskytnout odkaz na sledování balíčku v reálném čase, což je pohodlné a dává jim pocit kontroly nad celým procesem.

Proč je v logistice poslední míle tak důležitá včasnost?

Včasné dodávky jsou zvláště důležité např. pro automobilový průmysl. Jakýkoliv výpadek z důvodu nedostatku objednané součástky způsobí zastavení výrobního procesu a pro společnost bude mít za následek obrovské finanční ztráty. V tomto průmyslu se počítá každá sekunda a právě proto jsou zákazníci ochotnější využívat takzvané rychlé dodání a za dodání mohou zaplatit více výměnou např. za záruku doručení balíku do cílového bodu do dvou hodin. Odstávka také blokuje práci týmu a ovlivňuje rozhodnutí, zda bude spolupracovat s dodavateli. Dokonce 55% zákazníků deklaruje, že dvouhodinová záruka dodání by zvýšila jejich loajalitu k dané společnosti, a proto stojí za to to zohlednit.

To dokonale vysvětluje, proč by efektivní a včasné dodávky měly být základem každé logistické společnosti, která chce přežít na současném trhu a udržovat dobré vztahy se zákazníky. Cílový zákazník při přijetí svého balíčku hodnotí kvalitu a trvání celého logistického procesu. To má obrovský vliv na jejich vnímání společnosti a další nákupní rozhodnutí. Rostoucí očekávání zákazníků a plnění těchto potřeb by měly být prioritou každé společnosti, která se pýší dobrými vztahy se zákazníky.

Jak udržet efektivitu dodavatelského řetězce během pandemie?

Podle Piotra Roczniaka udržení efektivity dodavatelského řetězce vede ke zvýšení efektivnosti a může být zdrojem inspirativních inovací.

– Efektivní plánování a výkon v dodavatelském řetězci jsou možné na základě údajů, např. v silniční dopravě, kde máme mnoho účastníků (speditéři, dopravci), je přístup k údajům obzvlášť důležitý. Údržba dodavatelského řetězce je tím efektivnější, čím více používáme platformy pro správu, které mohou využívat další účastníci našeho řetězce. Založení našich provozních činností na tradičních činnostech (e-mail, posílání zpráv, tabulky) může vytvořit mylný dojem o efektivním řízení – máme údaje, ale nemůžeme je spojovat s trhem a přeložit je do znalostí v krátkém čase je v zásadě nemožné nebo příliš drahé. Důslednost řízení účinnosti by měla projevit v procesech podporovaných vhodnými nástroji. Efektivnost dodavatelského řetězce je mimo jiné výsledkem produktivity lidí a nástrojů a systémů. Budoucnost je transparentnost a automatizace práce.

Pro růst podnikání je rozhodující přizpůsobení logistických společností rychle se měnícím podmínkám a očekáváním zákazníků. Odhaduje se, že v roce 2021 dokonce 35% spotřebitelů využije doručení domů alespoň jednou týdně. To je dobrá zpráva pro společnosti poskytující služby pro maloobchodní zákazníky. Jejich spokojenost může mít za následek více nákupů ve stejném obchodě s vyšší finanční hodnotou. Kvalitní a efektivní logistika poslední míle ve firmách zároveň zaručuje konkurenční výhodu a dlouhotrvající vztahy se zákazníky z jednotlivých sektorů. Je třeba připomenout, že zlepšení logistiky poslední míle nezávisí jen na efektivnosti dodávek. Musíte analyzovat celý dodavatelský řetězec a vylepšit prvky, které je třeba vylepšit.

Bude také užitečné pravidelně používat moderní systémy podporující logistiku poslední míle, protože to zvyšuje efektivitu a zajišťuje rychlou reakci na změny a dotazy zákazníků. Takové činnosti umožňují vyhnout se odstávkám a opožděným dodávkám a podrobněji plánovat trasu, což určitě zajistí loajalitu zákazníků.

Podobné články: