int(5521)

Jeden nocleh v kabině – dvanáct měsi̇́ců ve vězeni̇́

Odpočinek ve vozidle při̇́sně zakázán? V souvislosti s náročným charakterem povolání řidiče v silniční dopravě jsou předpisy, které upravují pracovní dobu odpočinku, a to nesmírně přísné. Každý, kdo řídí vozidlo, má právo na určené přestávky, během kterých je mu ponechána úplná volnost. Ukazuje se však, že někdy je to volnost relativní – řidič by se měl totiž měl držet v uctivé vzdálenosti od … svého vozidla. Proč?

Pracovni̇́ doba a čas odpočinku v předpisech

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 561/2006 z roku 2006 náleží řidiči z povolání určený denní a týdenní odpočinek. Regulace jasně definuje, že v případě:

 • denního období odpočinku a
 • týdenního zkráceného období odpočinku
 • má osoba řídící vozidlo právo zregenerovat své síly v kabině. Podmínkou je to, že kabina musí být vybavena lůžkem a automobil musí být zaparkován na bezpečném místě určeném pro stání vozidel.

Předpisy se však nezmiňují o tom, že by takovým způsobem bylo možné trávit pravidelný týdenní odpočinek, který musí trvat minimálně 45 hodin. Kontrolní orgány s přimhouřením oka přistupovaly ke skutečnosti, že řidiči nákladních vozidel tento zákaz ignorují. V praxi to pouze znamenalo, že takový postup není povolen, avšak bez žádných negativních důsledků. Polské dopravní právo například ukládá v takových případech tresty výhradně za zkracování času odpočinku, ale již ne za skutečnost trávení takového času v autě na lehátku.

Francouzské a belgické pokuty

Francie a Belgie, kterým dle názoru expertů záleží na snižování rozměru kabotáže na vlastním území, se rozhodly tento předpis oprášit. Belgická vláda zavedla odpovídající regulace v červnu 2014, francouzská vláda se ke stejnému kroku odhodlala o měsíc později. Tresty, které mohou být uloženy řidiči za trávení času pravidelného týdenního odpočinku v kabině vozidla, jsou:

 • v Belgii – 1800 euro
 • ve Francii – 30 000 euro a rok odnětí svobody

Tyto kroky uvítaly kontrolní orgány ve Španělsku a Portugalsku. Tyto státy se sice ještě nerozhodly pro tak ostrý postup, jako Francouzi nebo alespoň Belgičani, ale přesto jsou již delší dobu nepříznivě nastaveny vůči řidičům, kteří nocují v kabinách. S podobným předpisem, ačkoliv dosud ještě bez definovaných důsledků, se můžeme setkat na území Rakouska. Na druhou stranu negativní hodnocení ve věci výše francouzských pokut již vyjádřila Evropská komise, která zdůraznila, že předpokládaná možná výše pokuty je neproporcionální vůči velikosti provinění.

Nejednotné předpisy v jednotlivých členských státech mají za důsledek, že dopravci hledají zadní vrátka v zaostřující se situaci, kterou zavedla francouzská a belgická vláda. Proto se také řidiči, kteří plánují pravidelnou týdenní přestávku, rozhodují ji strávit na teritoriu liberálnějších států – např. v Německu. Tato skutečnost však silně zatěžuje německou infrastrukturu – přeplněná parkoviště a nekomfortní situace, na které si stěžují občané, inspirovaly Spolkovou radu Německa k předložení projektu, který se týká zavedení sankcí také na jejich území. Teprve čas ukáže, zda takovéto rozhodnutí bude nakonec přijato.

  Chcete vědět víc?
  Náš konzultant vás bude kontaktovat.

  Podobné články: