int(5521)

Jak zefektivnit podnikání v dopravě?

Trans.eu - Jak zefektivnit podnikání v dopravě?

Každý, kdo rozjížděl vlastní podnikání, ví, že je třeba překonávat překážky. Nejen na začátku, ale i v průběhu podnikání je nutné reagovat na změny, jako je například zavádění nové legislativy. Současně se podnikatelé potřebují soustředit na samotnou podstatu své činnosti, zlepšovat služby, komunikovat se zákazníky. Není toho zrovna málo. Efektivita je proto více než nutná.

Podnikání v oblasti dopravy a logistiky má jistá specifika. Mezi firmami se v této oblasti často akcentuje nekorektní jednání ze strany některých partnerů. Nesolidní jednání jde ruku v ruce s neproplacenými fakturami. Zároveň se neustále objevují nová pravidla hry. A někdy opravdu nečekaně.

Bariéry, neinformovanost, rychlé změny

„V době neustále měnících se zákonů je těžké se zorientovat nejen v české legislativě, ale i v zákonech v celé EU. Nevýhodou je v tomto případě často i jazyková bariéra,“ upozornila Mgr. Gabriella Slabá z právní kanceláře De Witt Partners.

Velké potíže může způsobit například neinformovanost. Někteří dopravci byli překvapeni, když v Německu začal od ledna letošního roku platit zákon o minimální mzdě (MiLoG), který zavedl hodinovou taxu v minimální výši 8,5 euro za hodinu. Německé úřady požadují, aby tuto mzdu vypláceli dopravní společnosti i zahraničním řidičům. „Bohužel mnoho lidí o tom nevědělo a ti, kteří věděli, nevěřili, že se německý zákon může vztahovat i na ně. Pokuty za nedodržení jsou až 500 000 euro,“ upozornila Gabriella Slabá s tím, že podobných příkladů by se našlo víc.

Dopravci se často musí vyrovnat také s krádežemi nákladů nebo nelegální migrací, kdy vozidlo může být zneužito ilegálními imigranty k pokusu přepravit se například do Velké Británie. „Toto riziko je vysoce pravděpodobné v severní Francii a v Belgii, zejména v blízkosti Calais nebo Dunkerque,“ dodala Gabriella Slabá.

Efektivita podnikání? Otevřená mysl

Neustálé sledování aktuálního dění a informovanost vedou k připravenosti. I to přispívá k zefektivnění podnikání nejen v dopravě. „Největším nepřítelem podnikatelů jsou nejčastěji právě oni sami, a to díky svému přístupu. Při podnikání je velmi důležité ,otevřít svou mysl‘ a přijmout nové možnosti. Je důležité zajímat se a předcházet možným pokutám, které jsou až v řádu několika desítek tisíc euro, a to je bohužel pro mnoho firem likvidační,“ podotkla Gabriella Slabá.

Každý, kdo podniká, velmi dobře ví, jaké problémy mohou vzniknout s vymáháním pohledávek. Ne každému se ale chce za provedené služby zaplatit. Pokud jsou faktury po splatnosti už několik měsíců, může to firmám přivodit velké problémy. „Většina lidí zbytečně dlouho vyčkává s aktivním řešením neproplacených faktur.  I v tomto směru je velmi důležité mít se na koho obrátit. Existují specializovaná pracoviště, která umí tyto situace řešit,“ sdělila Gabriella Slabá.

Právní ochrana je důležitá

Mít možnost kvalitní právní ochrany je efektivním nástrojem, který přispívá k rozvoji podnikání. Například právní firma De Witt Partners, která má síť právních kanceláří po celé EU, se specializuje na vzdálený právní servis, právní ochranu v oblasti vymáhání pohledávek nebo náhrad škod v dopravě (za tuzemskými i zahraničními dlužníky).

„Specializujeme se dlouhodobě na oblast dopravy, a to včetně zahraniční legislativy, jako je například MiLoG v Německu. Zabýváme se i obranou proti působení pokutového průmyslu v tuzemsku i v zahraničí apod.,“ uzavřela Gabriella Slabá.

    Chcete vědět víc?
    Náš konzultant vás bude kontaktovat.

    Podobné články: