int(5521)

Jak vyplnit zadání zakázky pro spedici?

Zadání zakázky pro spedici předchází uzavření smlouvy, na jejímž základě se speditér zavazuje za odměnu odeslat nebo odebrat zásilku nebo provést jiné služby, které jsou spojeny s jejím převozem. Je nutné mít na paměti, že o charakteru smlouvy nehovoří její název, ale obsah.

Zakázka pro spedici, a pro převoz

Zakázka pro spedici se od zakázky pro převoz liší tím, že se v přepravní smlouvě definuje pouze termín nakládky a vykládky a cílový směr určení zboží. Ve speditérské smlouvě musí být uvedeny podrobnosti, které se týkají organizace dopravy.
Pro zakázku spedice jsou charakteristické definice v názvu dokumentu „Zakázka spedice” nebo „Zakázka zorganizování převozu”, v případě zadání zakázky na převoz – „Zakázka dopravní” nebo „Zakázka převozní”. Důležité je využití slov „Sazba” nebo „Sazba za službu” jako ceny za provedení služby v případě zakázky spedice, a v případě zakázky převozu „Doprava” nebo „Platba za dopravu”.

Zadání zakázky pro spedici a CMR

Nezbytným elementem je to, aby v obsahu smlouvy byla umístěna informace týkající se právního základu zakázky spedice (Občanský zákoník) a zakázky převozu (Úmluva CMR a Zákon o přepravě).

Následky chybného charakteru smlouvy

Důsledkem učinění chyby v obsahu smlouvy je výše odpovědnosti, která je jiná v případě speditéra a přepravce. Speditér na základě pravidla odpovídá za výběr přepravce, zatímco přepravce nese celé riziko spojené s dopravou nákladu. Důležitým následkem chybného charakteru smlouvy může být ztráta pojistného krytí. Je nutné pamatovat nejen na povinné ručení speditéra, ale také na povinné ručení silničního dopravce. Jestliže nemá dojít k příkrým následkům spojeným s vyplácením odškodnění z vlastního majetku, musí převozní list obsahovat informaci týkající se údajů speditéra.

    Chcete vědět víc?
    Náš konzultant vás bude kontaktovat.

    Podobné články: