int(5521)

Jak ověřit speditérskou firmu?

Téměř 70% dopravců získává většinu nákladů od speditérských firem. Bohužel i tady je možné narazit na nepoctivé zadavatele, v důsledku čehož dochází k častému podvodnému vylákání nebo k podvodům. Proto se vyplatí položit si otázku, jakým způsobem je správné provádět ověřování speditérských firem, aby se dané riziko minimalizovalo?

Ověřování dokladů

Nejdříve je nutné ověřit doklady, které jsou nezbytné pro vykonávání podnikatelské činnosti, ke kterým patří:

 • zápis v podnikatelském rejstříku
 • potvrzení o přidělení identifikačního daňového čísla
 • licence na zprostředkovávání přepravy věcí

Každý z těchto dokladů musí být originálem nebo notářsky ověřenou kopií, v případě licence je nutné rovněž zkontrolovat její aktuálnost.

Ověřování Pojištění odpovědnosti zasílatele

Při ověřování pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti zasílatele je nutno kontrolovat:

 • rozsah pojistné smlouvy
 • podmínky uzavřeného pojištění
 • garantovanou částku
 • omezení spojená s vyloučením odpovědnosti

Pro tyto účely lze kontaktovat firmu, s kterou byla uzavřena pojistná smlouva, kde je možné potvrdit získané informace.

Zjištění názorů

Neméně důležitým aspektem při ověřování je zjištění, co o dané firmě hovoří její obchodní partneři. V průběhu ověřování případného obchodního partnera věnujeme pozornost jeho:

 • hodnocení v Internetu a v dopravních databázích
 • historii zakázek
 • evidenci v rejstříku dlužníků

Je dobré si uvědomit, že neexistuje vzorová metoda umožňující identifikovat podvodníka. Avšak čím více úrovní ověřování uplatníme, tím větší je pravděpodobnost, že uzavřená transakce proběhne správně.

  Chcete vědět víc?
  Náš konzultant vás bude kontaktovat.

  Podobné články: