int(5521)

Francouzská vláda zakázala řidičům lehkých užitkových vozidel spát ve své dodávce

Loni se francouzská vláda rozhodla posvítit si na transport dodávek. Práci na příslušných nařízeních provedl zástupce vládnoucí strany Damien Pichereau. Nedávno prezentoval své výsledky.

Podle francouzského dopravního sdružení OTRE poslanec Damien Pichereau (La République en marche party – REM) navrhl změnu francouzského zákona o mobilitě (Loi d’orientation des mobilités, LOM). Tento pozměňovací návrh byl projednán Výborem pro právní záležitosti a může se stát konečným po hlasování pléna 3. června. Na začátku minulého roku byl Pichereau pověřen vypracováním legislativních úprav na přepravu zákonů týkajících se vozidel do 3,5 tuny.

OTRE vítá návrh na zákaz. Podle názoru Unie si úspěšný boj proti tzv. sociálnímu dumpingu vyžaduje přísnější pravidla pro přepravu vozidel do 3,5 t.

Tresty za nedostatek dokumentace o pracovní době

Francouzský inspektorát práce provádí od minulého roku intenzivně kontroly dodávek z hlediska dodržování nařízení o pracovní době a řádné dokumentace silniční dopravy.

Řidiči zahraničních vozidel s DMC nižším než 3,5 tuny by měli zaregistrovat svou práci a čas odpočinku ve Francii – od okamžiku vstupu až do odjezdu. Záznamy o pracovní době a době odpočinku řidiče vozidla s DMC do 3,5 t se vedou v registru, který je pro tento účel speciálně určen (Livret Individuel de contrôle, t. j. v kontrolní knize).

Ve své zprávě z dubna 2018 Damien Pichereau poukazuje na to, že zahraniční řidiči mohou mít namísto Livret Individuel de contrôle jiný doklad potvrzující jejich pracovní dobu.

Francie může uložit pokutu za nedostatek náležité dokumentace s paušální pokutou 135 eur (trestný čin 4. třídy). Pokuta může být snížena na 90 eur nebo zvýšená na 750 eur.

V této zprávě, předložené francouzskému ministrovi dopravy, byly předloženy návrhy na konkrétní změny zákona o zvýšení povinností dopravců vozidel s maximální přípustnou hmotností vozidla 3,5 tuny. Pichereau poukazuje na to, že vláda by měla rozšířit některé zákony o dopravě na řidiče lehkých užitkových vozidel. Toto rozšíření by mělo zahrnovat regulaci času jízdy a pracovní doby, jakož i požadavků na přístup k povolání (odborné dovednosti, dobrou pověst, finanční potenciál, sídlo).

Podobné plány připravila i Evropská komise, která se rozhodla přijmout opatření k harmonizaci předpisů pro dopravu nad 3,5 t. Brusel chce rozšířit nařízení (ES) č. 1071/2009, kterým se definují standardní pravidla týkající se podmínek výkonu povolání provozovatele silniční dopravy i pro podnikatele poskytujících služby s vozidly s maximálním DMC do 3,5 t.

[zdroj: trans.info]

    Chcete vědět víc?
    Náš konzultant vás bude kontaktovat.

    Podobné články: