int(5521)

Evropská komise chce balíček o mobilitě v původním znění. Co kontroverzní návrhy Rakušanů?

Zástupci Evropské komise odmítají spekulace o změnách v balíčku o mobilitě. „Kompromisní“ návrhy rakouského předsednictví znepokojují země Staré Unie.

„Evropská komise v současnosti nevidí žádný důvod ke stažení svého prvního návrhu balíčku o mobilitě předloženého v květnu 2017,“ říká Elisabeth Werner, ředitelka Generálního ředitelství Evropské komise pro mobilitu a dopravu – DG MOVE.

Zároveň je Komise otevřená jednotlivým návrhům, které byly formulovány v diskusích (např. o inteligentních tachografech a kabotáži), které přesahují původní verzi balíčku, informuje dopravní portál DVZ.

Německo nesouhlasí s návrhy rakouského předsednictví

Členské státy pokračovali v práci na velmi kontroverzních částech balíčku, informuje DVZ. V současnosti se podílejí na projektech rakouského předsednictví. Ukazuje se však, že návrhy Rakušanů vyvolávají v zemích Staré Unie mnoho diskusí, přičemž Německo je v popředí.

Doprava podle Vídně

Rakouské předsednictví předpokládá začlenění do ustanovení o vysílání meziodvětvového obchodu a kabotáže. Pravidla týkající se vyslaných pracovníků by se proto nevztahovaly pouze na řidiče v tranzitu a dvoustranné dopravy.

Kromě toho Rakušané navrhli povinné vrácení nejen řidičů, ale i vozidel do země registrace společnosti (každé čtyři týdny). Kromě toho požadovali i 14denní odkládací dobu pro kabotážní činnosti. Znamenalo by to, že dopravce může provádět kabotážní dopravu v rámci dané země až po uplynutí 14 dní od poslední kabotáže provedené na území této země.

Vídeň také navrhla, aby kabotáž byla zahrnuta do předpisů o vysílání pracovníků od prvního dne.

[zdroj: trans.info]

    Chcete vědět víc?
    Náš konzultant vás bude kontaktovat.

    Podobné články: