int(5521)

Dopravní omezení v zahraničí: Itálie, Francie, Maďarsko…

Řidič těžký chleba má, zpívá se v jedné písničce. K výčtu všeho, co musí profesionální řidič kamionu ovládat, bychom měli přidat ještě znalost dopravních omezení. V minulém článku jsme se zaměřili na omezení jízd u našich sousedů. Dnes se podíváme do Itálie, Francie a Maďarsko.

Omezení jízd pro kamiony platí ve většině zemí zejména o nedělích, o významných svátcích a zpravidla se rozšiřuje také na pátky a soboty o prázdninách. Každá země ale přistoupila k dopravním omezením po svém. Někde platí zákaz jízd jen pro vozidla nad 7,5 tun, jinde i pro vozidla nad 3 tuny, pokud je k nim připojen přívěs. Neuškodí proto podívat se na jednotlivé evropské země a připomenout, kde platí jaká dopravní omezení.

Itálie: Omezení jízd pro kamiony

Itálie je k řidičům menších dopravních vozidel vstřícná. Omezení zavedla pouze pro kamiony nad 7,5 tun. Na druhou stranu, v historických centrech větších měst platí dopravní omezení, která je třeba respektovat. Zároveň je v některých případech nutné zaplatit emisní poplatek za průjezd městem.

Zákaz jízd kamionů platí v Itálii v době turistické sezóny – tedy od června do září vždy v neděli od 7.00 do 00.00 hodin. Mimo letní sezonu (od ledna do května a od října do prosince) platí v neděli dopravní omezení pro kamiony od 8.00 do 22.00 hodin. K tomu je třeba dodat, že pro vozidla mezinárodní přepravy začíná zákaz jízd platit o 4 hodiny později a končí o dvě hodiny dříve. Řidiči, kteří přepravují zboží podléhající rychlé zkáze, mohou požádat o výjimku z dopravního omezení.

Francie: Omezení jízd pro kamiony

Pochopit dopravní omezení jízd v zemi galského kohouta, je náročnější. Na hlavních silnicích ve směru z Paříže a do Paříže totiž platí jiné zákazy, které se podřizují tomu, zda Pařížané budou z velkoměsta odjíždět nebo do něho přijíždět.

  • Ve směru z Paříže – zákaz jízd kamionů platí v pátek od 16.00 do 21.00 hodin. V sobotu pak od 10.00 do 18.00 hodin, stejně jako od 22.00 do 00.00 hodin. V neděli a o státních svátcích platí v tomto směru celodenní zákaz jízd kamionů.
  • Ve směru do Paříže – zákaz jízd kamionů platí v sobotu od 10.00 do 18.00 hodin a také od 22.00 do 00.00 hodin. V neděli a o státních svátcích platí v tomto směru celodenní zákaz jízd kamionů. Omezení je rozšířeno také na pondělí a den po státním svátku, kdy jsou jízdy kamionů zakázány od 6.00 do 10.00 hodin.
  • Zároveň je třeba upozornit na dopravní omezení mimo oblast Paříže, kdy jsou jízdy kamionů zakázány od soboty (nebo den před státním svátkem) od 22.00 do neděle (nebo svátku) 22.00 hodin. Speciální zákazy jízd kamionů platí také o letních prázdninách.

Maďarsko: Omezení jízd pro kamiony

Také Maďarsko patří k zemím, které přijalo dopravní omezení. Na rozdíl od jiných států ale řidičům kamionů dovoluje křižovat silnice v pátek a v sobotu přes den. Zákaz jízd kamionů ale začíná platit v sobotu od 22.00 hodin do neděle 22.00 hodin (toto se vztahuje také na svátky). Zvláštní režim dopravního omezení ale platí o letních prázdninách, kdy platí omezení také v sobotu, a to od 8.00 do 22.00 hodin.

Země bez dopravního omezení

Pokud se s vaším kamionem vydáte do zemí, jejichž výčet následuje, můžete jejich silnice křižovat kdykoli. Nepřijaly totiž žádná omezení. Jedná se o tyto státy: Albánie, Arménie, Ázerbajdžán, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Dánsko, Estonsko, Finsko, Gruzie, Irán, Irsko, Kazachstán, Kuvajt, Kypr, Kyrgyzstán, Litva, Lotyšsko, Makedonie, Moldávie, Nizozemí, Norsko, Rusko, Srbsko, Švédsko, Tádžikistán, Turecko, Turkmenistán, Ukrajina a Uzbekistán.

Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoli!

    Chcete vědět víc?
    Náš konzultant vás bude kontaktovat.

    Podobné články: