int(5521)

Dopravní databáze budoucností oboru Přeprava-Spedice-Logistika?

Dopravní databáze změnily tvář evropského sektoru Přeprava-Spedice-Logistika v průběhu pouze několika let. Během tohoto období jej začaly tisíce firem používat jako svůj základní zdroj pro získávání zakázek, díky čemuž tak modernizovali svůj podnikatelský model. Přinesly však tyto změny skutečně opravdové výhody?

Popularita dopravních databází stále roste. Vyplývá to především z toho, že uživatelé díky těmto databázím získávají možnost navazovat spolupráci s tisíci klienty na území celé Evropy.

anna balcerzak Trans.eu s.r.o.Anna Balcerzak, Security & Customer Service Department

Ze statistik vyplývá, že trh automobilových dopravních převozů v mezinárodních vztazích roste nepřetržitě od roku 2010. Co více, podle prognóz Transport Intelligence bude tento trh růst o 3,8% ročně až do roku 2016, což umožní dynamicky se rozvíjet mnoha subjektům ze sektoru Přeprava-Spedice-Logistika. V tomto kontextu je možné předpokládat pozitivní souvislost mezi rostoucím množstvím subjektů využívajících databáze a rozvojem dopravního trhu

Výhody plynoucí z databází

Mezistátní zakázky jsou spojeny s vyššími cenami než jsou ceny v tuzemských relacích. Proto je dopravci rádi využívají. Do této doby byly problémem bariéry, na které naráželi, mimo jiné: cizí jazyk, neznalost zákonů ve státě zadavatele, či těžkosti při hledání zakázek. Díky operátorům databází a dopravním platformám, které nabízejí, podnikatel získává komplexní podporu, díky které může snadno nalézt náklad nebo vozidlo a – což je důležité, ověřit věrohodnost obchodního partnera, se kterým chce navázat spolupráci. Samotné uzavření zakázky a výměna dokumentů jsou značně rychlejší a snadnější.

Důležitou výhodou databází je také diferenciace zdrojů získávání dopravních zakázek. Dříve firmy stavěly téměř výlučně na dlouhodobých relacích s vybranými subjekty. Mělo to samozřejmě své výhody, protože obchodní partner byl prověřený a díky tomu věrohodný, ale nezřídka byl také dražší a neřešil otázky tras bez nákladu. Velký počet nabídek dostupných v databázi, od různých subjektů, vytváří možnosti výběru nejvýhodnější nabídky – rovněž s ohledem na cenu, redukuje navíc obavy před návratem s prázdným návěsem.

”Samozřejmě je dobré navazovat dlouhodobé relace, ale jestliže vezmeme v potaz obchodní předpoklady, vyplatí se, a dokonce je nutné, ověřovat, zda nabídka obchodního partnera není přehnaně vysoká. A právě v této oblasti se databáze výborně osvědčuje, protože poskytuje vztažný bod a vytváří pole pro vyjednávání. Současně umožňuje ověřovat partnera – prostřednictvím hodnocení a komentářů na jeho téma. Jestliže vyvstane taková potřeba, umožňuje také rychle navázat spolupráci s jiným dopravcem či speditérem” – uvádí Anna Balcerzak.

Účasti a možnosti získávat partnery v databázích  využily významným způsobem malé a střední firmy. Díky plné dostupnosti nabídek mohou v určitých oblastech konkurovat dokonce i s oborovými velikány a díky získávání pozitivních hodnocení nebo certifikátů, které přiznávají operátoři, mohou budovat svou značku a potvrzovat kvalitu.

Větší konkurence

Popularita dopravních databází přirozeným způsobem vyostřila konkurenci v silniční dopravě. Zvýšení počtu aktivních subjektů se zobrazilo ve výši cen za 1 km, především v oblasti tuzemské dopravy. Avšak v makroekonomické perspektivě to přineslo pozitivní důsledky.

Kompenzují to například úspory z titulu redukce cest bez nákladu. Navíc prognózy týkající se tohoto trhu ukazují, že již v roce 2016 bude tento trh o téměř 10% větší ve srovnání s rokem 2012.

Při zohlednění důsledků rozšíření transportních databází je nutné nepochybně uznat, že jejich vliv na rozvoj sektoru přeprava – spedice  – logistika je pozitivní. Týká se to především zvyšování bezpečnosti spolupráce, optimalizace nákladů, aktivizace menších subjektů a snadnosti v navazování nových mezinárodních relací. Každá změna, zvláště pak velká, nese se sebou určité obavy a problémy, ale výhody s ní plynoucí jsou dostatečně dobrou motivací pro překonání objevujících se překážek.

    Chcete vědět víc?
    Náš konzultant vás bude kontaktovat.

    Podobné články: