int(5521)

CROCODILE: Rozvoj inteligentních dopravních systémů

GPS navigace je už téměř nepostradatelnou součástí výbavy každého profesionálního řidiče. Vývoj moderních technologií ovšem pokračuje stále kupředu. Zajímavé možnosti by mohl do oblasti dopravy vnést inteligentní dopravní systém.

Evropská unie se rozhodla v roce 2015 finančně podpořit rozvoj inteligentních dopravních systémů, které zajišťují šíření dopravních informací i jejich rychlou výměnu mezi jednotlivými členskými státy EU. Unikátní projekt dostal název CROCODILE a je součástí programu pro tzv. Transevropské dopravní sítě.

Usnadnění přepravy nadměrných nákladů

Česká republika nestojí v souvislosti s projektem rozvoje inteligentních dopravních systémů stranou. Naopak. Aktuální plány zní následovně: v tuzemsku by měl být vytvořen, pilotně ověřena uveden do provozu internetový portál, který bude usnadňovat procesy plánování a schvalování přepravy nadměrného a nadrozměrného nákladu. Současně by měl vzniknout i internetový portál pro poskytování multimodálních dopravních a cestovních informací pro veřejnou osobní i individuální dopravu.

To ale není vše. V rámci projektu se Ředitelství silnic a dálnic připraví na distribuci dat o silničním provozu ve formátu DATEX2 s dopravními informačními centry sousedních zemí. Současně bude implementována směrnice INSPIRE o vybudování infrastruktury prostorových dat, která mj. zajistí sjednocení popisu prvků digitálních map ve státech EU.

Etapy unikátního dopravního projektu

Projekt CROCODILE lze chápat jako další snahu Evropské unie finančně podpořit zavádění moderních systémů pro řízení dopravního provozu, systémů pro sběr, výměnu a zobrazování informací o dopravním provozu a o cestování (tzv. inteligentní dopravní systémy – ITS).

Záměrem projektu je podpořit investiční akce, stejně jako různé studijní práce nebo testovací projekty. Projekt CROCODILE si současně stanovil nelehký úkol, totiž koordinované zavádění ITS pro řízení silničního provozu, zejména pomocí kvalitních dopravních informačních služeb. Jistou výhodu je možné vidět v tom, že projekt zajišťuje společný postup České republiky, Rakouska, Německa, Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska, Itálie, Rumunska, Řecka a Kypru při zavádění nařízení Evropské komise. Ty se týká poskytování informačních služeb o bezpečných a chráněných parkovacích místech pro nákladní a užitková vozidla a poskytování dopravních informací a informací o cestování.

Další fáze projektu se chystá

Aktuálně se již připravuje projekt s názvem CROCODILE 2, jenž se zaměří zejména na dokončení implementace formátu DATEX II pro výměnu dostupných dopravních dat. Současně se projekt bude věnovat i otázce zřízení národního přístupového místa pro poskytování minimálních dopravních informací a informací o parkování nákladních vozidel nebo o dopravním provozu v reálném čase.

Pro zájemce o více informací uvádíme stránky projektu

    Chcete vědět víc?
    Náš konzultant vás bude kontaktovat.

    Podobné články: