int(5521)

7 zemí východní Evropy je proti balíčku o mobilitě. „Ponechte balík mobility 1 dalšímu EP“

Mezinárodní silniční dopravci Bulharska, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Polska a Rumunska vyzývají Antonia Tajani, předsedu Evropské unie, aby ponechal balíček mobility 1 budoucímu Evropskému parlamentu. Sdružení označují nedávné návrhy za diskriminační a říkají, že nařízení způsobují dopravcům značné administrativní, organizační a finanční zátěž.

„Nemůžeme přijmout návrhy, které nemají nic společného s očekávaným spravedlivým, vyváženým a na důkazech založeným přístupem. Současné diskuse probíhají politicky, populisticky a dokonce radikálním způsobem před volbami do Evropského parlamentu, aniž bylo provedeno posouzení dopadů navrhovaných opatření, které mají být zavedeny v průmyslu“

Tohle jsou návrhy, které považují za diskriminační:

1. Regulace pro mezinárodní řidiče

Nebo tzv. lex specialis, což znamená balík podrobných předpisů o vysílání profesionálních řidičů v EU. Obecná pravidla obsažená ve směrnici o vysílání pracovníků již byly stanoveny a vstoupí v platnost v roce 2020. Východoevropští dopravci říkají, že mezinárodní řidiči nesmí podléhat tomuto nařízení, protože pro dopravce způsobuje administrativní a finanční zátěž, protože profesionální řidiči nákladních vozidel tráví čas v mnoha zemích kvůli povaze jejich práce. Pokud dopravci musí spravovat a platit různé mzdy za čas strávený cestováním v různých zemích; jejich náklady budou tak vysoké, že ztratí svou konkurenceschopnost. Pro malé společnosti, které nemají kvalifikované pracovníky, bude zvláště obtížné splnit tyto administrativní požadavky.

2. Zákaz týdenního odpočinku stráveného v kabině nákladního vozidla

Dopravci z východní Evropy nesouhlasí se zákazem z důvodu nedostatku přiměřené parkovací infrastruktury. Podle tohoto nařízení by řidiči museli strávit svůj týdenní odpočinek mimo kabiny nákladních vozidel, přičemž nechávají náklad bez dozoru a v ohrožení na cestě. Dopravci říkají, že potřebují podstatně více parkovacích ploch pro nákladní vozidla a bezpečnější parkovací plochy. Podle studie, kterou vypracovala VEDA (Německá asociace manažerů dálničních ubytování), Německo potřebuje 31 tisíc parkovacích míst pro nákladní vozidla. A situace v jiných zemích není o moc lepší.

3. Nákladní vozy se musí vrátit domů

Dopravce by musel organizovat harmonogramy práce řidiče tak, aby se mohli vrátit domů alespoň každé čtyři týdny – nebo pokud se řidič rozhodne, že po třech týdnech na cestě vezme dva zkrácené týdenní odpočinky. Zástupci východoevropských společností však tvrdí, že čím dál je domovská země společnosti, tím je návrat těžší a dražší.

4. Regulace kabotáže

Pokud jde o kabotáž, nařízení by umožnilo maximálně 3 operace za 7 dní. Podle Evropské rady by mělo být sledování dodržování účinnější a efektivnější. Aby se předešlo systematické kabotáži, bude před zavedením další kabotážní přepravy v téže zemi s týmž vozidlem zavedena lhůta 5 dní. Podle společníků dopravců ze sedmi zemí by však kabotáž byla příliš omezená.

„Všechny tyto skutečnosti jsou zjevným porušením základních svobod jednotného trhu a politiky EU v oblasti životního prostředí.“ – uvádějí mezinárodní dopravci silniční dopravy.

[zdroj: trans.info]

    Chcete vědět víc?
    Náš konzultant vás bude kontaktovat.

    Podobné články: