int(5521)

3 metody jednání falešných přepravců

Velká konkurence, spěch – to jsou hlavní příčiny úspěchu falešných přepravců. Velkým problémem jsou podvodná vymámení, která spočívají v tom, že jsou zaslány komplety falešných dokladů (v tom i pojistka pojištění odpovědnosti), které se téměř neliší od originálů. S výjimkou toho, že údaje nejsou pravdivé a firma existuje pouze na papíru.

Metody nepoctivých přepravců

Nepoctiví přepravci již léta používají stále stejné metody, které jim pořád přinášejí úspěch a současně i vážné ztráty pro jejich nic netušící zadavatele.

Jak jednají falešní přepravci?

Falšování dokladů

Firma zasílá komplet falešných dokladů – často faxem, aby se tak vyhnula identifikaci IP čísla počítače nebo mobilního zařízení. Potenciální klient neověřuje podrobně údaje a soudí, že zaslání dokladů je dostatečným argumentem pro to, aby uznal, že firma je věrohodná. Důsledky lze si snadno představit. Po převzetí zboží náklad mizí, případně propadá záloha a firma mizí.

Jak se tomu vyhnout?

Jestliže se chcete vyhnout výše popsané situaci, je nutné:

 • zkontrolovat doklady v databázích živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku, generálního dopravního inspektorátu
 • vyhledat informace v dopravních databázích
 • ověřit hodnocení na Internetu
 • požádat dopravce o reference od zadavatelů a konfrontovat přímo v uvedených firmách
 • konfrontovat informace, které se týkají pojistky, přímo u pojišťovny
 • po přistavení vozidla dopravcem zkontrolovat kopii licence a také údaje v technickém průkazu – zda jsou shodné s údaji uvedenými v databázi – zda jsou shodné s údaji uvedenými v Garančním fondu
 • Věnovat pozornost detailům v dokladech, např. zda souhlasí údaje.

Vydávání se za jinou firmu

Přepravce se vydává za jinou skutečnou firmu, používá její údaje. Nejčastěji jse jedná kopie, které byly podvodně vymámeny, nebo získány nepoctivým způsobem. Podvodníci používají odbornou terminologii a působí dojmem odborníků, kteří prostě realizují další zakázku.

Jak se tomu vyhnout?

Jestliže se chceme vyhnout výše popsané situaci, pak je nutné důkladně ověřit veškeré údaje – nejlépe v několika zdrojích a také ověřit v zásobách Internetu, zda v poslední době nedošlo k případům podvodného vymámení, při němž byly použity doklady dané firmy.

V průběhu mailové korespondence a telefonické komunikace je nutné věnovat pozornost podrobnostem a detailům, tzn. zda jsou předávané informace spojité a opakovatelné (jestli přepravce pokaždé neříká něco jiného, může to totiž znamenat, že lže).

Kontaktovat danou firou prostřednictvím telefonního čísla, které jsme našli na Internetu, a ujistit se, že osoba, se kterou jsme hovořili dříve, je osoba známá v dané firmě.

Zkontrolovat adresy, také ty mailové, zvláštní pozornost věnujte příponám. Například: mail@trans.eu a mail@trans.pl.eu, mail@trans.com.eu.

Krádež nákladu

Příklad situace: označené vozidlo s logem dané firmy – v dojednaném termínu a bez žádných doplňujících otázek ze strany přepravce – přijíždí na místo nakládky, která probíhá bez problémů a rychle, po čemž podvodník odjíždí.

Jak se tomu vyhnout?

Jestliže se chceme vyhnout výše popsané situaci, pak je nutné v průběhu nakládky důkladně zkontrolovat doklady řidiče a eventuálně se kontaktovat také s dopravcem, abychom potvrdili jeho totožnost. Jestliže se příjmení shoduje, vůbec to ještě neznamená, že se nejedná o nastrčeného zloděje, ale eliminuje se tím případ nezávislého podvodníka.

Vlastní-li daná firma certifikát TCC, ujistěte se, zda má vozidlo příslušnou nálepku. Pokud chybí, něco není v pořádku.

Vyfotit vozidlo a jeho státní poznávací značku. Snímky mohou později pomoci policii a celním orgánům při hledání daného vozidla. Dokonce i v případě, že poznávací značky budou změněny, protože dříve nebo později budou ty falešné použity znovu.

Jaké jsou druhy krádeže nákladu?

Ke krádeži nákladu nejčastěji dochází prostřednictvím vloupání do nákladního vozidla, unesením nákladu společně s vozidlem, násilné krádeže, neoprávněným přivlastněním subdodavatelem nebo prostřednictvím podvodu. K takovým situacím dochází například během stání vozidla (na parkovišti, na benzínové čerpací stanici nebo u restaurace), na místě nakládky nebo vykládky nebo během celního odbavení.

Krádež nákladů v Evropě

Rozsah podvodů a krádeží v evropské silniční dopravě závisí ve značné míře na stupni hospodářského rozvoje a výchově, která je nejúčinnější zbraní v boji s nepoctivými přepravci.

Výzkum v rámci kampaně proti krádežím v dopravním oboru realizované v letech 2009-2011 ukázal, že k nejmenšímu počtu trestných činů dochází v Německu, a k největšímu na Ukrajině. Je však nutné mít na zřetelii, že pravidla ověřování nepoctivých přepravců jsou stejná.

Více k tomuto tématu přečtěte v článku „Jak ověřit přepravce”.

  Chcete vědět víc?
  Náš konzultant vás bude kontaktovat.

  Podobné články: