int(5521)

‎Akce Informace‬ – oprávněná osoba. Spravujte profil firmy!

akce_informace_trans.eu

Znáte jako OPRÁVNĚNÁ osoba svá privilegia při správě firemního účtu a účtu pracovníků v platformě Trans.eu? Poznejte funkce Panelu řízení a složky Firma!

Při registrování firmy v platforme Trans.eu získáváte automaticky status OPRÁVNĚNÉ OSOBY. Jako administrátor zodpovídáte za správu firemního profilu. Co je s tím spojeno?

oprávněnou osobou je pouze jeden pracovník. V situaci, kdy dojde ke změně povinností nebo k propuštění – je nutné určit novou zmocněnou osobu, v opačném případě privilegia přecházejí na následující osobu. Mějte na paměti, že tato osoba reprezentuje Vaši firmuplatformě Trans.eu a spravuje dokumentaci a historii uzavíraných transakcí!

⇒ máte možnost editovat definované pozice v rámci firemního účtu: internetová stránka, fax, logo firmy, charakteristika firmy a velikost podniku

⇒ jako oprávněná osoba zakládáte účty pro spolupracovníky – vyzýváte mailem k registraci účtu, nebo akceptujete prosbu o aktivaci účtu, který zaměstnanec sám vytvořil

spravujete účty zaměstnanců, tzn. můžete samostatně modifikovat kontaktní telefony, rozsah povinností, jazyky, které zaměstnanec ovládá. Máte rovněž oprávnění resetovat přístupová hesla, ukrývat daný účet a blokovat bývalého zaměstnance

⇒ prostřednictvím kontaktu s administrátorem platformy Trans.eu můžete nahlásit: pro účty zaměstnanců – změnu e-mailové adresy a změnu příjmení např. po svatbě, pro firemní účet – změnu kontaktního telefonu, e-mailové adresy, adresy (jestliže byla nahlášená změna do příslušných rejstříků jako je např. OR/rejstřík živnostníků)

Spravujete informace o firmě prostřednictvím:
více možností → možnosti programu → editovat údaje firmy

Můžete editovat:

samostatně:
– internetová stránka
– fax
– logo firmy
– charakteristika firmy a velikost podniku

prostřednictvím kontaktu s administrátorem platformy Trans.eu:
– e-mailová adresa
– kontaktní telefon
– adresa (jestliže byla nahlášená změna do příslušných rejstříků jako je např. OR/rejstřík živnostníků)

Admin_trans.eu_01

Admin_trans.eu_02

Admin_trans.eu_03

Správa účtů zaměstnaců:
Ovládací panel → Firma

Admin_trans.eu_04

Založení účtu pro nového zaměstnance → přidat zaměstnance

Admin_trans.eu_05

Zaměstnanec obdrží na Vámi uvedenou mailovou adresu údaje pro přihlášení: login a heslo.

Jestliže zaměstnance založil účet sám, pak obdržíte mailovou zprávu s žádostí o akceptaci účtu:

Editace účtů zaměstnaců

Admin_trans.eu_06

Můžete editovat:

samostatně:
– kontaktní telefony
– rozsah povinností
– cizí řeči, které zaměstnance ovládá

prostřednictvím kontaktu s administrátorem platformy Trans.eu:
– e-mailová adresa zaměstnance
– změna příjmení

NAVÍC – máte oprávnění: resetovat přístupová hesla k účtu, ukrývat profil zaměstnance a blokovat účty bývalých zaměstnanců

Mějte na paměti, že oprávněná osoba, jako administrátor profilu Vaší firmy v platformě Trans.eu, má přístup ke všem údajům
a operacím, které jsou spojeny s Vámi realizovanou činností! Jestliže končíte spolupráci se zaměstnancem – nezapomeňte tuto skutečnost nahlásit a přesunout oprávnění na jiného zaměstnance!

#akceinformace

Akce Informace – hodnocení a komentáře. Budujte věrohodnost své firmy!

Akce Informace – účty zaměstnanců

Akce Informace – vytvářejte věrohodnost své firmy! #Reference

Akce Informace – aktualizujte profil firmy!

Akce Informace – postarejte se o doklady!

    Chcete vědět víc?
    Náš konzultant vás bude kontaktovat.

    Podobné články: