Aktuality Doprava

Tachograf a karta řidiče – evidence dat v kostce

 • 17.12.2014

Mnoho států, jedny předpisy

Přeprava zboží tvoří díky otevřeným hranicím Evropské unie pružné a rozvíjející se odvětví. Tato oblast je natolik důležitá, že bylo rozhodnuto sjednotit předpisy pro toto odvětví. Pro dopravce se jedná o velmi dobrou zprávu – při seznamování se s platnými vnitrostátními regulacemi se zároveň seznamují s pravidly, která platí na území celého Evropského společenství. Ve výsledku pak platí, že ať se řidič nachází kdekoliv, má vždy stejné povinnosti v oblasti vedení záznamu své pracovní doby. Jak často tedy musí odečítat údaje z digitálního tachografu a z karty řidiče? Ověřme si to.

Tachograf a karta řidiče

Údaje vozidla pouze jednou za tři měsi̇́ce

Povinnost mít v každém nákladním automobilu tachograf byla zavedena v evropských předpisech o silniční dopravě – Úmluva AETR z roku 1970, a v nařízeních rady (EHS) č. 3821 z roku 1985 a Evropského parlamentu a rady (ES) č. 561/2006 z roku 2006. Uvedené regulace tvoří základní bázi, na níž jednotliví signatáři Úmluvy mají povinnost vytvořit vlastní vnitřní předpisy.

V souladu s regulacemi je standardní termín pro odečet údajů ze zařízení ve vozidle minimálně jednou za 90 dnů. Současně se předpokládají určené odchylky od tohoto pravidla – a tak je řidič povinen okamžitě sepsat zapsané údaje:

 • v případě chybného fungování digitálního tachografu, lze-li přes tuto chybu stáhnout data
 • před stažením vozidla s digitálním tachografem z provozu

Navíc odečet údajů může být požadován:

 • častěji než každých 90 dnů – jestliže existuje riziko ztráty uložených informací nebo
 • v souladu s požadavkem oprávněné jednotky veřejné správy nebo jiného oprávněného orgánu

Kartu řidiče mějte na paměti častěji

Kromě údajů, které se týkají vozidla, je každý řidič povinen vést evidenci vlastního pracovní doby – k tomuto účelu slouží mimo jiné karta řidiče. V případě této karty musí odečet údajů probíhat častěji než je tomu v případě vozidla – předepsaný termín je minimálně jednou za 28 dnů.

Také v tomto případě není možné zapomenout na výjimky porušující toto pravidlo. Odečet údajů z karty řidiče v jiném termínu, než je standardně požadovaný termín, musí proběhnout:

 • mpřed ukončením pracovního poměru konkrétního řidičemmm
 • před uplynutím termínu platnosti smlouvy, na základě které řidič poskytoval dopravní služby ve prospěch subjektu, který se zabývá silniční dopravou
 • před vypršením platnosti karty řidiče

Analogicky, jako v případě údajů o vozidle, může nastat potřeba dřívějšího stažení dat z karty řidiče také v případě:

 • nebezpečí ztráty dat nebo
 • požadavku oprávněné jednotky veřejné správy nebo jiného oprávněného orgánu

Formality, kde nechybi̇́ tečka nad “i”

Když nastane čas odečtu dat z tachografu a z karty řidiče, je dobře si pamatovat základní pravidla platná při provádění takové operace. Informace musí být především uloženy v původním formátu. V současné době se používají čtyři takové formáty, ale nejčastěji je používán formát DDD a – o něco méně – ESM.

Uložená data je nutné uchovávat po dobu 12 měsíců. Je třeba o ně pečovat – předpisy jasně poukazují, že informace musí být setříděny a chráněny proti eventuálnímu poškození nebo proti přístupu neoprávněných osob.

Autor:
Autor: Eva Takacova

Nejoblíbenější:

 • Podnikání v dopravě: Jaké licence potřebujete?

  27.02.2015

  Obor logistiky každoročně roste. Poptávka po kvalitních přepravcích je vysoká. Pokud plánujete založení společnosti, která se zaměří na mezinárodní, resp. vnitrostátní přepravu, musíte splnit některé podmínky.     Pro podnikání v mezinárodní i vnitrostátní přepravě, kde budou využívána vozidla nad 3,5 tun, je nutná ...

 • Dopravní omezení sousedů: Německo, Slovensko, Polsko, Rakousko

  12.03.2015

  Řidiči kamionů musí respektovat dopravní omezení, která dobře znají i z České republiky. Zákaz jízd vozidel nad 7,5 tuny, resp. 3,5 tuny s připojeným vozidlem platí na tuzemských dálnicích a silnicích první třídy každou neděli od 13.00 do 22.00 hodin. O prázdninách ...

 • Tachograf a karta řidiče – evidence dat v kostce

  17.12.2014

  Mnoho států, jedny předpisy Přeprava zboží tvoří díky otevřeným hranicím Evropské unie pružné a rozvíjející se odvětví. Tato oblast je natolik důležitá, že bylo rozhodnuto sjednotit předpisy pro toto odvětví. Pro dopravce se jedná o velmi dobrou zprávu – při seznamování ...

Související příspěvky