Включва новата борса за товари

Оферти за товари от нови и регулярни контрагенти

Новият Trans for Carriers (TfC) е инструмент “всичко в едно” – без имейли или текстови съобщения, лесен, бърз и удобен. Включва също достъп до борсата Trans.eu.

more

Trans for Carriers (TfC)
Повече от траспортна борса Trans.eu

3 основни ползи

 • Улеснено управление на товарите

  Лесно потвърждение приемането на заявката за изпълнение, постоянни договори, наддаване на търг

 • Лесно управление на превозите от редовни контрагенти

  TfC използва SmartMatch алгоритъм, които предлага подходящи товари на превозвачите. Алгоритъмът отчита няколко променливи, например автопарк, маршрутите, които обикновено се избират, предишно сътрудничество с товародатели, оценки и TCC сертификат.

 • Мониторинг, които изпращачите изискват и лесно следене на статуса на изпълнение

  TfC предоставя възможност за GPS интеграция и позволява лесна комуникция, както и лесно проследяване статуса на заявката - без допълнителни имейли и Excel документи.

+ 3 EXTRA опции

 • Лесно фактуриране и договаряне на заявките за транспорт

  TfC функционалностите включват автоматично електронно фактуриране на изпълнените заявки, с възможност за уреждане на допълнителни такси и неустойки по договори

 • По-добра ангажираност на автопарка и повишаване на рентабилността

  Рентабилността зависи от това дали превозните средства са с постоянна заетост и при добри цени. Опцията за планиране на заетостта позволява планиране на работата за 2-3 седмици напред, при това с автоматични предложения за товари в периоди без фиксирани курсове

 • Точно планиране на маршрутите

  За да се определи цената за транспорта, освен многобройните фактури, свързани с товара, сезона, броят на разтоварните точки и т.н., от съществена важност е правилното планиране на маршрута

3 допълнителни ползи за превозвачи

 • Нови начини за плащане на фактури

  Плащане за фактури в рамките на 48 минути или плащане на фактури за гориво – това са две услуги. TransFactor е свързан със заявките в платформите Trans.eu и TransCards.eu, където е възможно разхода за гориво да бъде приспаднат от фактурите за извършените транспортни заявки.

 • Съвети за ценообразуване

  Добре е да сте запознати с цените, валидни за конкретен сезон, маршрут или тип каросерия. Без тази информация цената, което определяте може да се окаже твърде висока и да не получите заявка или пък твърде ниска и да претърпите загуби.

 • Оферти за регулярно сътрудничество с товародатели

  TfC използва алгоритъм, които предлага превозвачи на конкретни товародатели. Сертификат като TCC Elite (Trans.eu Certified Carrier) увеличава шансовете за нови транзакции.

Trans for Carriers: най-важните характеристики

Отличителна черта на TfC Как работи?
Нова транспортна борса Достъп до една от най-големите транспортни общности в Европа. Това е нов инструмент, интегриран с логистичната платформа.
Автоматизация на сътрудничеството Лесно потвърждение на приемането на редовни и извънредни товари от превозвачи.
Товарни търгове Участие в търгове с фиксирана цена или с възможност за предлагане на цени.
Управление на заявки от товародателя Приемане и определяне статуси на електронни заявки от товародателя
Бързо потвърждение на заявката Електронно потвърждение за изпълнение на заявката за по-бързо фактуриране
Телематична интеграция на автопарка Възможност за споделяне местоположението на превозното средство, превозващо товара
Достъп до удобен месинджър Един от инструментите за комуникация с клиентите, сортиране на разговорите по контекст и търсене в архиви.
Monitoring zleceń w realizacji

За Trans.eu Group SA

Trans.eu Group S. A. е технологична компания, създадена през 2004 г. Създадохме една от най-големите транспортни борси в Европа, както и модерна логистична платформа, посветена на товарния автомобилен транспорт.

Платформата Trans.eu e истински TMS клас 4.0. Тя обединява производители, логистични оператори, спедитори и превозвачи.

Днес компанията обединява 10 чуждестранни компании, както и 8 компании, специализирани в предоставянето на различни услуги за автомобилния транспорт. Вече имаме над 500 служители.

Най-голямата общност от превозвачи в Европа бе създадена именно в Платформата Trans.eu

25 000 превозвачи
8 630 спедитори
5005 товародатели

Нашата мисия е проста. Ние искаме света на автомобилния транспорт да става все по – SMART & FAIR: модерен, ефективен и прозрачен.

Създайте акаунт и тествайте платформата