TransRisk е независим индекс за платежоспособността.

Покажете, че си струва да се установи сътрудничество с Вас

more

Потвърдете Вашата платежоспособност

Преди да попълните формуляра, проверете, дали изпълнявате следните критерии:

  • вашата фирма води стопанска дейност от минимум една година
  • от минимум 6 месеца редовно публикува оферти на товари
  • от минимум 6 месеца сключва транзакции в Система Trans.eu и е платец

Попълнете формуляра