TCF СЕРТИФИКАТ ЗА СПЕДИТОРИ

Уникална програма за сертифициране на качеството на работа и навиците при плащане на спедиторите.

#

Предимства за спедитори

 • потвърждаване на високото качество на услугите
 • по-голямо доверие сред превозвачите
 • обоснование на по-високите ставки
 • свидетелство за доброто състояние на Вашата фирма
 • членство в елитна група на спедиторски фирми
Попълнете формуляр

Предимства за превозвачи

 • сътрудничество с фирма, реализираща плащанията в срок
 • бърза проверка на надеждността на спедитори
 • сигурност при сътрудничеството
Попълнете формуляр

Предимства за товародатели

 • реализиране на поръчката в срок
 • гарантирано високо качество на услугите
 • безопасност на транзакциите
 • сътрудничество с проверена фирма
Попълнете формуляр

Основни критерии, отличаващи сертифицираните спедиторски фирми:

 • голям брой положителни оценки от партньорите
 • положителен анализ от външните бази данни и агенции, действащи в областта на фирмено разузнаване
 • статус на добър или много добър платец съгласно индекса TransRisk
 • заплащане на задълженията в срок
 • стопанска дейност, водена минимум 3 години
 • подробно попълнен профил в Система Trans.eu
вижте пълния списък с критерии
 • 1.

  Дейност, водена в бранша минимум 3 години.

 • 2.

  Статус на добър или много добър платец съгласно индекса TransRisk.

 • 3.

  Минимум 100 сключени транзакции като платец.

 • 4.

  Минимум 40 положителни мнения, публикувани от превозвачите.

 • 5.

  Не по-малко от 95% положителни оценки, публикувани от възложителите.

 • 6.

  Комплект актуални документи в профила на фирмата.

 • 7.

  Липса на публикувана информация на борсата за събиране на дългове.

 • 8.

  Липса на отрицателни мнения във форума.

Предимства на сертифицираните спедиторски фирми

Фирмите със сертификат ТCF са отличени в Система Trans.eu

Информацията за сертификата се вижда в офертата на борсата.

Отличете се

Попълнете формуляр за сертифициране на Вашата фирма

Моля, въведете Trans ID / Име на фирмата
Моля, въведете телефонен номер

РЕГЛАМЕНТ "Trans.eu Certified Forwarder"