OCP Audit

Гаранция за най-високо качество и застраховка ГО на превозвача

#

Знакът Audited Insurance гарантира, че полицата ГО на превозвача е проверена

 • полицата е валидна и платена
 • защитава от ключови опасности (кражба, подизпълнители, неохраняеми паркинги)
 • има гарантирана стойност на сумата по застраховката
 • условията на полицата са преведени на 16 езика и са разбираеми за чуждестранните фирми
научете повече

Предимства за товародатели

 • спестявате време, необходимо за проверка на застраховката
 • сътрудничите с превозвач, който е платил застрахователната полица
 • Вашият товар е допълнително застрахован

Предимства за превозвачи

 • отличавате се в Система Trans.eu между конкурентите
 • печелите по-голямо доверие на Възложителите
 • имате шанс да спечелите повече поръчки
научете повече

Audited Insurance в Система Trans.eu:

Одитираната полица е означена в списъка на документите

В подробната информация на полицата се изброени условията, които съдържа.

Информацията за одита се появява на борсата в офертата на фирмата

Знакът Audited Insurance се вижда в профила на фирмата

Вие искате да проведете одит на Вашата полица или да купите застраховка, изпълняваща условията на Audited Insurance?

Осигуряваме специални застраховки за превозвачите

 • изгодни условия на договора
 • съответно подбран пакет условия
 • проверен образец на договора
научете повече