FAQ

 • 1. Какво представлява новата логистична платформа Trans.eu?

  Това е TMS от клас 4.0, тоест интегрирана платформа за управление на транспорта. Съдържа три продукта с инструменти за товарители (TfS), спедитори (TfF) и превозвачи (TfC). Иновативните решения позволяват управление статуса на доставка на товарите, известяване при закъснения, определяне на местоположението на товара, автоматично издаване на заявки, телематична интеграция.

 • 2. Какви решения предлага новата логистична платформа?

  Новата логистична платформа Trans.eu се състои от три инструмента, предназначени за товародатели (Trans for Shippers), спедитори (Trans for Forwarders) и превозвачи (Trans for Carriers). Състои се от модули, отговарящи на специфичните нужди на целевата група. Платформата включва TMS class 4.0, което позволява автоматизиране на логистичния процес и интеграция с външни приложения.

 • 3. Какво представлява Trans for Shippers (TfS)?

  Този нов работен инструмент е предназначен за товародатели. Той напълно променя съществуващия начин на управление на транспорта: автоматизира и дигитализира процесите като въвежда производственото предприятие в ново логистично измерение. Включва функции като: Бързи запитвания до превозвачи, Търгове на товари, Достъп до удобен месинджър, Карти и бързо изчисляване на разходите, както и борса за товари.

 • 4. Какво е Trans for Forwarders (TfF)?

  Инструмент от областта на Логистика 4.0, който автоматизира работата на спедиторите и позволява ефективно планиране на транспортния процес. Той включва борса, която работи по-ефективно и осигурява нови функционалности: по-бързо изтегляне на оферти, по-ефективно добавяне на оферти, Карти и бързо изчисляване на разходите, достъп до удобен месинджър, мониторинг на заявки.

 • 5. Какво е Trans for Carriers (TfC)?

  Инструмент, посветен на превозвачите, който въвжда нов модел на сътрудничество в транспортния сектор. Той включва нова подобрена борса и инструмент, който позволява да получаването на оферти от редовни и нови товародатели. Целият процес на сключване на сделка се осъществява в рамките на инструмента. Другите характеристика на TfC включват: управление на поръчки от товародатели, бързи потвърждения на заявките, телематично интегриране на автопарка, месинджър.

 • 6. Трябва ли новият продукт да бъде инсталиран?

  Не, нови инструменти (TfS, TfF, TfC) са достъпни през уеб браузър. Потребителите влизат през: https://platform.trans.eu. Потребителят се нуждае само от парола и TransId номер.

 • 7. Ще бъде ли изключен старият продукт Trans 4?

  Не, Trans е и ще бъде достъпен за всички клиенти. Можете да изтеглите по-старата версия тук.   https://www.trans.eu/install-xp.php

 • 8. Къде мога да намеря актуалния ценоразпис на платформата Trans.eu?

  Актуалният ценоразпис, приложим от 1 февруари 2019 г., можете да намерите тук: https://www.trans.eu/pl/cennik

 • 9. Как да вляза в новата платформа на Trans.eu?

  Има един общ адрес за всички три продукта (Trans for Shippers, Trans for Forwarders, Trans for Carriers): https://platform.trans.eu

  За да започнете работа, влезте с вашия TransId номер и потребителска парола.

 • 10. Как да сменя паролата?

  Можете да промените паролата си на началната страница https://platform.trans.eu/login. Под зеления бутон „Вход” ще намерите линк Промяна на паролата.

 • 11. Как мога да поръчам достъп до новата платформа?

  Можете да направите това, като използвате формуляра, който е на разположение на уебсайта.

 • 12. Къде да намеря фактурата?

  Фактурата е достъпна в модул Моята фирма, на подстраница Разплащания и фактури – Фактури от Trans.eu.

 • 12. Моите данни защитени ли са в Платформа Trans.eu?

  Да, за сигурността на данните се грижим по няколко начина:

  а) Модулът, озаглавен „Роли и права на потребителите“, позволява да се определят много типове роли в една компания. Служителите получават достъп до модули и функционалности, необходими за изпълнение на техните задачи. Конфигурацията е съобразена с нуждите на компанията, като осигурява ефективен контрол на нивото на достъпност.

  б) Добрите препоръки и положителните коментари от клиенти и бизнес партньори изграждат доверието към фирмата и потвърждават, че е желателно сътрудничество с този контрагент.

  в) TransRisk Индекс: показател за платежоспособността на фирмата, който показва, дали възложителите плащат задълженията си в декларираните срокове.

 • 13. Какво е алгоритъмът SmartMatch?

  Платформата Trans.eu предлага интелигентен SmartMatch алгоритъм, който предлага конкретни товари на превозвачите и подходящо превозвачи на товародателите. В този процес на подбор, алгоритъмът разглежда много променливи, напр. автопарк на превозвача, техните най-чести маршрути, по-рано сътрудничество с този товародател, мнения и сертификати. Важно: за дефиниране на критерии, потребителят трябва да има пълен достъп.

 • 14. Какво може да засегне капацитета на платформата?

  Ако програмата работи бавно:

  a) Проверете скоростта на връзката, като използвате т.нар. speedtest. (напр. чрез https://www.speedtest.net/).

  б) Изтрийте файловете бисквитки и историята на браузъра – благодарение на това ще отворите чиста версия на уебсайта.

  в) Отворете нов прозорец в браузъра в режим „инкогнито“.

 • 15. Кой браузър се препоръчва?

  За да се насладите напълно на функциите на новия продукт, препоръчваме да работите в Google Chrome.