Борса на превозни средства

Използвайте решенията на Система Trans.eu в ежедневната работа

#

Търсене на оферти на борсата за превозни средства

Тук винаги ще намерите интересни оферти от превозвачите.

 • бързо търсене на оферти за транспорт
 • подробно описание на офертите
 • информация за контрагента
Регистрирайте се

Публикуване на собствени оферти

Съобщавате за свободно превозно средство и избирате най-изгодното предложение между получените оферти от товарителите.

 • лесен формуляр за заявяване
 • дефиниране на точните параметри на превозното средство
 • бързо публикуване на поредни превозни средства с използване на шаблони за оферти
 • функция за импорт на офертите до Система Trans.eu директно от електронната таблица
Регистрирайте се

Филтриране и мониториране на офертите

Използвате собствени филтри и интелигентна система за сортиране на офертите, за да получите информация само за офертите, които изпълняват Вашите критерии.

 • записване на собствени филтри за търсене на оферти
 • филтриране между другото по типа и вида на необходимото ремарке, физическите параметри на товара, цената за транспорт или оценката на възложителя като платец
 • съобщения за публикуване на нови оферти, изпълняващи Вашите критерии
Регистрирайте се

Оценки и коментари

Благодарение на оценките и коментарите за товарителите ще научите, дали си струва да сътрудничите с тях.

 • тристепенна скала за оценяване на фирмата: положителна, неутрална, отрицателна
 • коментари и референции от други потребители на Система Trans.eu
Регистрирайте се

Сертификат TCC

Сътрудничите с проверени транспортни фирми, сертифицирани в рамките на програма Trans.eu Certified Carrier.

 • надеждна оценка на превозвача
 • подробни критерии на проверката
Регистрирайте се

Как да се възползвате от нашите услуги?

Само абонатите имат пълен достъп до системата Trans.eu - тествайте и вземете решение!

Регистрирайте се