int(5513)

Защо си струва да сътрудничите със спедиторите от Западна Европа?

Нестабилна икономическа ситуация в страните от Източна Европа след последния кризис е оставила силен отпечатък върху локалните TSL пазари. В резултат на това на превозвачите им се налага да се борят за всяка поръчка, като постепенно те загубват досегашната си финансова ликвидност. Полезно за възстановяване на тяхната финансова ликвидност може да се окаже сътрудничество с товародатели от Запада. Защо си струва това?

Zashho si struva da strudnichite speditorite ot Zapadna Evropa

Постоянен брой на транспортни поръчки

Обемът на превозите срещу заплащане на територията на източноевропейските страни намалява. Намалява също и броя на дългосрочните договори, в резултат на това е все по-тежко да се задържи приемливо ниво на рентабилност. От друга страна вътрешния търговски обмен в рамките на ЕС и износът на Изток просперират добре и се задържат на високо ниво. Като използвате този фактор, може да си осигурите постоянен брой международни поръчки, а от там и постоянен източник на доходи.

Високи ставки

Ставките за превоз на западните товародатели са с 16% по-високи, това ви позволява да увеличите доходите си. Западните пазари не са толкова сезонни, като напр. южните пазари, които поради износа на плодове и зеленчуци се влияят от сезона. Заради това броят на поръчките на западните пазари се задържа на стабилно ниво и генерира постоянна и сигурна печалба.

Безопасност

Благодарение на развитието на транспортните борси и платформи постепенно изчезват бариерите, разделящи източните превозвачи от западните спедитори. Лесно може да се провери автоматично преведената на различни езици документация на контрагента, платежоспособността му или мнението за него на бившите му бизнес партньори. Този процес определено улесняват сертификати като Trans Certified Forwarder (TCF), който дава гаранция, че избраният спедитор е солиден и заслужава доверие.

Гаранция за плащане

В източноевропейските страни около 90% от фирмите отбелязват закъснения в плащането и имат средно от двама до петима длъжници. В резултат възникват големи платежни затруднения, които могат да се отстранят чрез сътрудничеството със западни товародатели, при които закъсненията при плащането са определено с по-кратки срокове.

Шанс за постоянно сътрудничество

По настоящем все още около 1/3 от превозите на TSL пазара са с празни пробези, което се вижда особено по трасетата към Изтока. Използването им е шанс както за товародателите от Запада, които по този начин могат да намалят разходите си, така и за превозвачите от Изтока, които могат да разчитат на дългосрочни контракти.

Създаване на много нови и интересни контакти

От проведеното от нас изследване излиза, че почти 90% от товародателите от държави като Италия или Франция заявяват готовност за сътрудничество с превозвачи от Изтока. Това създава възможност за изграждане на мрежа от контакти в международните отношения.

Подобни публикации: