int(5513)

Възлагате транспорт на товари? Проверете, какви са Вашите задължения.

Има редица задължения, с които трябва да се запознаете преди да възложите превоз на товари. Статията показва на какво трябва да се обърне внимание при възлагане на превоза на товари, така че възложителят да не носи отговорност за неправилно изпълнение на транспортния договор.

На първо място – не забравяйте да осигурите подходяща транспортна опаковка на стоките. Това е особено важно при превозването на опасни товари или такива, които лесно влизат в реакция с други материали. Неправилната опаковка може да доведе до увреждане или изгубване на стоката. Например матраци, опаковани с меко фолио, превозвани в рамките на една поръчка с остри предмети или твърде голяма опаковка на превозваната стока, която не я обезопасява по подходящ начин и пр. В тези случаи, при изгубване или увреждане на стоката, превозвачът ще бъде освободен от отговорност.

Второ – обърнете внимание на правилното етикетирането на пратката по отношение на характеристиките на стоката и на номерацията й. Вярно, че превозвачът е задължен да провери точността на данните от товарителницата дали съвпадат с тези на етикета на пратката. Той обаче може да избегне отговорността за увреждане или загуба на стоката, ако докаже, че възложителят е дал недостатъчна или невярна информация относно характеристиките и номерирането на пратката.

Трето – не забравяйте да уточните в договора с превозвача с какъв вид транспортно средство желаете да бъде транспортирана стоката. Това е задължение на възложителя – той е отговорен за определянето на вида на превозното средство, скоето ще се извърши транспорта. В тази насока, ако характеристиките на превозваните стоки изискват специална грижа, е небоходимо да се посочи каква да бъде температура или влажността на въздуха в товарния отсек.

Накрая обърнете внимание на задължението Ви като възложител да приложите към товарителницата или да връчите на превозвача всички необходими документи. Също така – да му предостави цялата необходима информация (например за обмитяване, предпазните мерки при превоз на опасни товари и др). Като възложител трябва да се отнесете към това с особено внимание, за да не Ви бъде търсена отговорност за вреди, произтичащи от липсата, недостатъчността или нередовността на документите и информацията.

Подобни публикации: