int(5513)

Системна интеграция Trans.eu

Системата Trans.eu предлага все повече решения, които улесняват работата и предлага иновативни инструменти за потребителите. Защото знаем, че времето е ценно, разработваме системата все повече, за да се рационализират всички процеси в транспорта.

Една от тях е интеграция със системата TMS

Накратко, интеграция включва поредица от ползи, които отговарят на нуждите на потребителите:

– икономисване на време;
– увеличаване на сигурността;
– услуга за безплатна поддръжка;
– автоматизирани дейности в системата;
– мобилност;

Ако имате собствен телематичен софтуер, интеграцията със системата Trans.eu позволява автоматизиране на някои дейности, които изискват време и усилия, без да е необходимо да работите на различни платформи паралелно:

-да добавяте или изтривате оферти;
-да търсите оферти;
-да зададете рекурсивно търсене на оферти в области зададени преди това, без да се налага да изберете всеки път;
-да изберете офертите предварително по маршрута на превозното средство;
-да създавате лесно справки и статистики;
-да намерите лесно оферти за товари и превозни средства по маршрута;

Интеграцията със системата Trans.eu не само предлага предимства на оферентите, но и на бенефициентите. Така ще бъдете каталогизирани като доверена компания, която осигурява пълна прозрачност и контрол на получателя на товара му.

По-конкретно, като бенефициент:

-ще можете да видите позицията на камиона с товари по всяко време;
-сигурни сте, че товарите се превозват на време, при договорените условия;
-можете да провери точно дали стоката е транспортирана и разтоварена на време.

Като транспортна компания:

-можете да следите дейността на водача по маршрута;
-да управлявате транспортни поръчки много по-лесно;
-можете да търсите налични оферти за товари по маршрут;
– предлагате необходимата информация на бенефициента за негова радост като позицията на камиона, точното време на разтоварване и спечелвате доверието му.

Подобни публикации: